תוכן העניינים:

 1. מה זה ייפוי כוח מתמשך?
 2. אלו ייפויי כוח מתמשכים קיימים?
 3. מי זכאי לייפוי כוח מתמשך?
 4. פקיעת תוקפו או ביטולו של ייפוי כוח מתמשך
 5. עריכת ייפוי כוח מתמשך
 6. האם אפשר למנות מספר מנויים לייפוי כוח מתמשך?
 7. כמה עולה ייפוי כוח מתמשך?

   

בשלב מסוים בחיים, כל אדם עלול להגיע למצב בו הוא כבר חסר יכולת לקבל החלטות שקולות לגבי חייו האישיים, עקב התדרדרות במצבו הנפשי או הפיזי. בעזרת ייפוי כוח מתמשך, תוכלו למנוע מצבים בהם תצטרכו להחליט החלטות חשובות הקשורות לרכוש או לבריאות שלכם, ולא יהיה לכם את שיקול הדעת הנכון לעשות זאת לבד. כך לא תהיו מודאגים שבבוא היום יחליטו בשבילכם החלטה בנוגע לחייכם האישיים, שלא בהכרח הייתם בוחרים לעשות. באמצעות ייפוי כוח מתמשך, תוכלו למנות אדם שיהיה מיופה הכוח שלכם, ויוכל לקבוע עבורכם החלטות ולבצע פעולות שאותם הגדרתם מראש. רשמנו את המידע שיוכל לעזור לכם להבין איך התהליך הזה עובד.

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לתכנן את עתידו ולקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד. במידה והאדם הדורש את ייפוי הכוח מגיע למצב בחייו שהוא אינו מסוגל לטפל בעצמו לבד ולקבל החלטות, הוא ימנה מיופה כוח שיפעל בשמו. האדם שממנה את מיופה הכוח בוחר לעשות זאת מרצונו, כאשר הוא נמצא בשלב שהוא בהבנה מלאה והוא מסוגל להחליט בעצמו, מי יטפל בכל היבט שיבחר בחייו האישיים במידה ומצבו יתדרדר.

ההתדרדרות יכולה לנבוע ממצבים שונים כמו תאונה, מחלת זקנה, או מוגבלות נפשית העלולות לפגוע בכושר השיפוט שלו. הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכל היבט בחייו שיבחר - מבחינה אישית, רפואית ומבחינת הרכוש שלו, לכולם או חלקם. מיופה הכוח צריך לפעול על פי ההנחיות של הממונה עליו, לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין או בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי שהוא מסכים לתוכן ייפוי הכוח המתמשך.

אלו ייפויי כוח מתמשכים קיימים?

קיימים מספר סוגים של ייפוי כוח: ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים – בסוג זה ההתמקדות היא על הרווחה האישית של האדם. הצרכים היום יומיים שלו, בריאותו, מקום מגוריו ולהיבט הגופני, הנפשי והחברתי. בקטגוריה זו קיימים גם ההיבטים הרפואיים, זהו בעצם "ייפוי כוח מתמשך רפואי" - הנוגע לנושא הבריאות בלבד. ייפוי כוח זה יכול להיחתם גם על ידי רופא ולא בהכרח על ידי עורך דין.

בנוסף, ישנו ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש – הרלוונטי לטיפול בכל הנכסים וכספיו של האדם הממנה. האדם הממנה יכול להחליט האם הוא מפרט באופן ספציפי למיופה הכוח כיצד לפעול לגבי החלטות שונות, או לאפשר לו להפעיל את שיקול דעתו האישית. בנוסף, הממנה יכול להחליט על "אנשים מיודעים" שיקבלו דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע, או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.
 

ייפוי כוח מתמשך

(צילום: ShutterStock)

מי זכאי לייפוי כוח מתמשך?

כל אדם שמעוניין לקבוע מראש מיופה כוח אשר יקבע בשמו החלטות בעתיד, כאשר הוא לא יוכל להפעיל בעצמו שיקול לדעת לקבל אותן. בנוסף, הזכאות תינתן לאדם המבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך ואת המטרות והתוצאות שלהן.
 

תהליך מימוש הזכאות ו"האפוטרופוס הכללי"

 • הדבר הראשון הוא לערוך את ייפוי הכוח על גבי טפסים מיוחדים, ולחתום עליהם בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת בתחום הזה (נוטריון), וכמובן שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח.
 • לאחר שייפוי הכוח עבר עריכה, יש להפקידו במשרדי האפוטרופוס הכללי.

בית המשפט נעזר בהמלצת גורמי הרווחה בנוגע לצורך במינוי וזהות הממונה, והאפוטרופוס הכללי אחראי לפקח על הממונה ועל כל הפעולות שהוא מבצע, אחרי שניתן צו המינוי.

פקיעת תוקפו או ביטולו של ייפוי כוח מתמשך

אדם רשאי לקבוע בייפוי הכוח הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, ואת מועד פקיעתו אפילו אם לא הופעל עדיין. ניתן לבטל את ייפוי הכוח בכל זמן שהממונה ירצה, כל עוד הוא לא הגביל את עצמו במפורש בייפוי הכוח עצמו. על הממונה להודיע על כך למיופה כוח ולאפוטרופוס הכללי באמצעות טופס המודיע על ביטול. בנוסף, בית המשפט יכול להודיע על ביטול ייפוי הכוח המתמשך במידה והמיופה כוח לא התנהל כראוי.

עריכת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך ייערך וייחתם על ידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, בטופס מקוון המיועד לכך. הוא צריך לעבור הכשרה מתאימה ולקבל הסמכה על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים. עורך הדין אמור לבחון את המצב ולוודא כי הממונה מבין את משמעות ייפוי הכוח. בנוסף, שייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ולא כי הפעילו לחץ על האדם הממנה וניצלו אותו בזמן חולשה.

 

מה זה ייפוי כוח מתמשך

(צילום: ShutterStock)

האם אפשר למנות מספר מנויים לייפוי כוח מתמשך?

המינימום למיופה כוח מתמשך הוא אחד. ניתן למנות מספר אנשים לייפוי כוח מתמשך - אין שום הגבלה. הממונה יחליט לחלק את הפעולות כיצד שירצה בין מיופיי הכוח, ולהגדיר את תפקידו של כל אחד ואת שיתוף הפעולה ביניהם.

כמה עולה ייפוי כוח מתמשך?

עלות של ייפוי כוח מתמשך אינו קבוע ומשתנה בין משרד למשרד. עורך הדין שעבר הסכמה על ידי משרד המשפטים יכול לקבוע מה תהיה העלות. זה תלוי במורכבות הכנת ייפוי הכוח המתמשך ומספר שעות העבודה הנדרשות להכנתו, וכמובן לפי ניסיונו של עורך הדין.

 

מצאו משרד עורכי דין המתמחה בייפוי כח מתמשך באזורכם:
 

נוטריונים באזור תל אביב

נוטריונים באזור חיפה

נוטריונים באזור ירושלים

נוטריונים באזור נתניה

נוטריונים באזור רמת גן

נוטריונים באזור אשדוד