אישור אפוסטיל הוא אישור הניתן על ידי אחד משני גופים: משרד החוץ או בית המשפט. חשוב לדעת, כי כל אחד מן הגופים הללו, נותן אישור אפוסטיל מסוג שונה. לפיכך, על מנת לחסוך בזמן ובכסף, יש לברר איזה סוג אפוסטיל אתם נדרשים להציג.

המילה "אפוסטיל" היא המילה הצרפתית ל'אישור'. ואכן, הרעיון מאחורי החותמת הוא שהיא מהווה אישור מקובל באופן בינלאומי לכך שהמסמך שמוצג הוא מסמך אמיתי, ושתוכנו נכון.

לדוגמא, אנחנו מגיעים עם אישור על תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה כמו אוניברסיטה ישראלית, ורוצים להתקבל על סמך תעודה זו ללימודים גבוהים באוניברסיטה בחו"ל. המוסד בחו"ל לא יודע אם התעודה שלנו אמיתית ומקורית ולכן, רוצה שהיא תאומת ותקבל אישור של גוף אמין, ובלתי תלוי. מי שיכולה לתת אישור כזה ברמה הבינלאומית היא המדינה.

איזו בעיה פותרת שיטת האפוסטיל?

הבעיה ששיטת האפוסטיל אמורה לפתור, היא שאלת המקוריות והנאמנות של מסמך שניתן במדינה אחת ורוצים שיהיה מקובל מבחינה משפטית במדינה אחרת. אישורי אפוסטיל ניתנים במסגרת אמנת האג לביטול הצורך בחקיקה למסמכי חוץ ציבוריים, שנקבעה באוקטובר 1961. האמנה מפרטת כיצד יכול מסמך, שניתן באחת מהמדינות שחתומות על האמנה, להיות מאושר במדינה אחרת שחתומה עליה. היות ומדובר בהסכמים בין מדינות, הרשויות שמוסמכות בכל מדינה הן רשויות של המדינה, ולא גופים פרטיים. בישראל, מי שנותנים אישורים כאלה הם משרד החוץ ואנשי משרד המשפטים.

על האמנה חתומות מדינות רבות בעולם, כאשר ישראל חתומה עליה עוד משנת 1977. האישורים מקובלים ברוב מדינות אירופה, בארצות הברית, וכן במדינות רבות ברחבי אסיה, באמריקה הדרומית, אוקיאניה ואפריקה. כפי שנראה בהמשך, יש פתרונות גם לאימות מסמכים מול מדינות שאינן חתומות על האמנה.

כאשר יש צורך בקבלת אישור אפוסטיל למסמך ציבורי, אשר הופק על ידי רשות בישראל, יש לפנות אל משרד החוץ המאשר כי המסמך הציבורי אכן הופק בישראל, על ידי הרשות המוסמכת להפיק את המסמך.

לעומת זאת, אפוסטיל על מסמך נוטריוני, ניתן לקבל בבתי המשפט השונים. אישור האפוסטיל של בית המשפט, מאשר למעשה כי הנוטריון שחתם על המסמך, הוא אכן נוטריון בישראל.

למה אי אפשר להסתפק באישור נוטריון?

יש מקומות ומוסדות בעולם שמסתפקים באישור נוטריון בלבד, גם על תעודות זרות. העניין הוא שאישור הנוטריון הוא אישור מקומי בלבד. אם צריכים אישור בינלאומי, האישור הזה צריך כאמור לקבל אישור של רשויות המדינה.

 

טופס החתום על ידי אפוסטיל ונוטריון בחותמת אדומה

מעוניינים בעוד פרטים בנושא? בחרו נוטריון מומלץ וצרו קשר

 

אישור אפוסטיל – כיצד מקבלים?

אם נדרש אדם לקבל חותמת אפוסטיל על מסמך, הוא יכול לפנות אל משרד החוץ או אל בית המשפט, על פי סוג האישור הנדרש, או שהוא יכול לפנות לנוטריון. לעיתים הוא גם צריך אישור נוטריוני, כדי שמשרד המשפטים יאשר בעצמו את המסמך. בכל מקרה, משרדי נוטריון מעניקים לציבור את השירות של קבלת אישורי אפוסטיל משני הסוגים, כך שהפונה מקבל לידיו את האישור לו הוא זקוק מבלי לגשת בעצמו אל משרד החוץ או בית המשפט.

כאשר חותמת האפוסטיל הדרושה היא של מסמך נוטריוני, פנייה אל נוטריון חוסכת טרחה רבה לפונה. יש להגיע אל משרד הנוטריון ולקבל את אישורו של הנוטריון, אשר גם ידאג לקבלת חותמת האפוסטיל.

הענף לאימות מסמכים ציבוריים

כפי שאמרנו, מדינות שחתומות על אמנת האג לאימות מסמכים ציבוריים, יקבלו ויכירו במסמכים רשמיים מישראל כאשר מופיעה עליהם חותמת אפוסטיל. ישראלים שרוצים להגיש לגוף כלשהו במדינה אחרת מסמך ישראלי רשמי, יפנו אל הענף לאימות מסמכים ציבוריים במשרד החוץ, אשר ייתן חותמת אפוסטיל.

כאשר מדובר במדינה שאיננה חתומה על אמנת האג, ייתן משרד החוץ חותמת אחרת, שאינה מסוג אפוסטיל. לאחר קבלת האישור יצטרך הפונה לקבל את אישורה של נציגות המדינה הזרה בארץ.

אם כן, הגשת מסמכים ישראלים בחו"ל דורשת אחת משלוש אפשרויות:

  • מסמך נוטריוני
    קבלתו של מסמך נוטריוני במדינה זרה דורשת חותמת אפוסטיל. חותמת זו ניתן לקבל באחד מבתי המשפט בארץ.
  • מסמך ציבורי למדינה חתומה על האמנה
    משרד החוץ ייתן אישור אפוסטיל למסמך ציבורי אשר מיועד לשימוש במדינה החברה באמנת האג.
  • הגשת מסמך למדינה שאינה חברה או חתומה על האמנה
    כאשר ישראלי מעוניין לקבל תוקף למסמך במדינה שאינה חתומה על אמנת האג, יאמת משרד החוץ את המסמך בסוג שונה של חותמת ולאחר מכן, יפנה הישראלי לנציגות במדינה הזרה, כדי שהיא תאשר את המסמך.