נפגעי פעולות איבה נתונים לעיתים במציאות קשה ומורכבת ודרושה להם תמיכה רב ממדית להתמודד עם ההשלכות הפיזיות, הנפשיות והחברתיות של האירועים שעברו. ההכרה בזכויותיהם והסיוע המוענק להם הם חיוניים לתהליך ההחלמה והשיקום. כתבה זו תציג את הזכויות המגיעות לנפגעי פעולות איבה, תסקור את המשאבים והתמיכה הזמינים להם ותציע מבט על הדרכים בהן החברה והמערכת המשפטית יכולות לתמוך ולעזור בתהליך השיקום שלהם.

מהי ההגדרה לנפגעי פעולות איבה?

נפגע פעולת איבה הינו מי שנפגע/ניזוק בגוף ו/או בנפש מפעולת איבה, הינו נפגע אשר נכח באופן ממשי פיזי באירוע פעולת טרור אשר מטרתה מוגדרת כפגיעה לאומנית במדינת ישראל בתוך גבולות מדינת ישראל ומחוצה לה, כך למשל: מלחמת חרבות ברזל, מבצע צוק איתן, פיגוע פיצוץ באוטובוס במדינת ישראל, פגיעה של אזרח ישראלי המטייל בהרי הגולן ונפגע מדריכת רגלו על מוקש בהרי הגולן, מוקש אשר נותר מפעולות טרור בעבר, פגיעה של מטייל ישראלי בחו"ל אשר נפגע מפיגוע טרור שמטרתו פגיעה על רקע לאומני - סכסוך ערבי שראלי, פעולה על רקע אנטישמי אשר מטרתו לפגוע באדם בשל מוצאו לאומי - אתני ובלבד הנובע מסכסוך ערבי ישראלי.

חשוב להבהיר כי פגיעת טרור של ישראלי בחו"ל מחייבת כי הפוגע משויך לארגון טרור אשר מטרתו הינה לפגוע במדינת ישראל וזאת באבחנה ממקרה של פגיעת אזרח ישראלי בחול על ידי ערבי, בגין תאונת דרכים סתם כיד המקרה ולא במכוון מתוך מניע לאומני, או מקרה אחר אשר גם הוא אינו חוסה תחת הגדרת טרור, בו הפוגע אינו ערבי אלא ארגון טרור אשר אינו משויך כלל לארגוני הטרור אשר מטרתו לפגוע במדינת ישראל. כך למשל מיליציה נוצרית אשר בחרה לבצע פעולת טרור כנגד קבוצה אתנית הלא משויכת כלל לסכסוך הערבי ישראלי, אך באותו הפיגוע נפגע מטייל ישראלי, אשר היה באזור.

עוד חשוב לציין, כי הנפגע אינו חייב להיות ישראלי, אלא ישנן מספר פרשנויות להגדרת נפגע: עובד זר השוהה בארץ ישראל, כך למשל תאילנדים שנחטפו לעזה, תושב ישראלי, או אזרח ישראלי בארץ ישראל או אזרח ישראלי בחו"ל ובלבד כי, טרם עברה שנה מן המועד בו חדל להיות תושב ישראל.

 

נכה יושב בכיסא גלגלים, מכסה את פניו בידו, אישה מרגיעה אותו

 

מהם תנאי הזכאות לנפגע פעולות איבה?

כיום, לאור מלחמת חרבות ברזל, המוסד לביטוח לאומי הרחיב את הגדרת המושג נפגע פעולת איבה המחיל בתוכו לא רק את הנפגע אשר נכח  באופן פיזי ממשי, ישיר לאירוע הטרור אלא גם קרובי משפחתו של הנפגע, מקרבה ראשונה, כך למשל הורים, בת זוג/בן זוג, ילדים בגירים, ילדים קטינים.

 

>>> חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל 1970

>>> מידע על הזכויות המגיעות לנפגעי פעולות איבה באתר ביטוח לאומי

 

מהו התגמול לנפגעי פעולות איבה ומהם הפיצויים?

לצורך היענות לשאלה זו, יש לבחון בראשית מי הוא הנפגע - אזרח מן השורה או חייל בסדיר או חיל במילואים, שכן בהתאם להגדרה זו התגמול יינתן בהתאם להוראות הדין אליו הינו משויך הנפגע.

כך למשל חייל בסדיר יפוצה דרך מוסד משרד הביטחון, חייל במילואים זכאי לפיצוי בשני המסלולים בהתאם לבחירתו אך לא בכפל פיצויים, כך למשל פיצוי באמצעות משרד הביטחון או באמצעות מסלול ביטוח לאומי, בעוד יתר הנפגעים אשר אינם משרתים בחיל, אזרחים, תושבים מן המניין, יפוצו באמצעות מנגנון ביטוח לאומי וזאת למעט מקרה ייחודי בו פגיעת הטרור באזרח ישראלי בוצעה  מחוץ לישראל כך שהינו זכאי לבחור באחד מהמסלולים: המוסד לביטוח לאומי או באמצעות המוסד המטפל בנפגעי טרור במדינה הזרה, אך אין כפל פיצויים.

 

קונספט של תמיכה משפטית באמצעות פטיש עץ של שופט על שולחן רופא שעושה עבודת ניירת ברקע

 

מסלול פיצויים לנפגעי פעולות איבה מטעם ביטוח לאומי

בהתאם לאמור, במסלול הפיצוי מטעם המוסד לביטוח לאומי, הרי כי הפיצוי הכספי הינו בעבור הנפגע עצמו והן בעבור בני משפחתו מדרגה ראשונה אשר יזכו להטבות וזכויות ממועד הכרת הנפגע על ידי המוסד לביטוח לאומי ועד למועד בו נקבעים אחוזי הנכות הרפואית, אשר בגינם יינתנו קצבאות נכות.

כך למשל, בטרם קביעת אחוזי הנכות הקבועים, ניתנים מענקים חד פעמים בסך 45,000 ₪ לנפגע בפעולת איבה + 45,000 ₪ נוספים לבן/בת הזוג, או מצב בו הנפגע ללא בת זוג/בן זוג אך ישנם ילדים,  כך כי במקרה הנ"ל יינתן 45,000 ₪  לנפגע + 45,000 ₪ לכל ילד מעל גיל 21 ומתחת לגיל הנ"ל, הסכום יינתן לאדם קרוב למשפחה בעבור הילד, בכפוף להנחיות של ביטוח לאומי.

בנוסף, מקדמות ראשוניות לנפגע ולבני המשפחה בסך 8000-5000 ₪ , כתגמול עבור אובדן הכנסה של הנפגע והן של בן המשפחה הקרוב, תגמולי תט"ר (תגמול חודשי עבור טיפול רפואי במשך 9 חודשים בלבד). כמו כן, זכויות מימון  לשיקום וסיעוד הנפגע הוצאות לינה לקרובי משפחה עת קרובם מצוי באשפוז, אשר נאלצים לגור בקרבה למוסד הרפואי הוצאות נסיעה, טיפול פסיכולוגי, מימון הוצאות ביגוד וכן זכויות והטבות נוספות לעתיד, כך למשל, מענק לרגל נישואים מענק לרכישת ציוד ביתי, מענק לרגל כניסה לדירה, הטבות מיסוי, כמפורט בקישור מטה לכתבה.

עם קביעת אחוזי נכות קבועים, תינתן קצבה או מענק חד פעמי מהוון בהתאם לדרגת הנכות  שנקבעה בביטוח לאומי. חשוב לציין, כי לא יינתן כפל גמלאות, כך למשל נפגע מפעולת איבה אשר כבר הוכר בעבר על ידי ביטוח לאומי בעל נכות כללית, או כבעל נכות מעבודה והינו מקבל גמלה חודשית, לא יוכל לקבל גם קצבה כנפגע מפעולת איבה אלא ייאלץ לבחור את המסלול הטוב ביותר בעבורו, למיצוי מלוא הזכויות וסכום קצבה מקסימלי.

 

>>> אתר ביטוח לאומי המפרט את גובה קצבת הנכות לנפגעי פעולות איבה

 

אך רחמנא ליצלן, ישנם מקרים מצערים בו הנפגע בפעולת איבה נרצח ולא הותיר אחריו בת זוג או בן זוג אלא הורים בלבד ועל כן ההורים זכאים לקבלת מענק פטירה בסך 8,034 ₪, מענק לכיסוי עלות מצבה 11,492 ₪ וגמלה חודשית בסך 8,449 ₪.

 

קלוז אפ על החזקת ידיים של פסיכולוגית מטפלת עם המטופלת שלה כשהראשונה עוזרת לה לקבל מצב קשה ותומכת בה

 

מסלול פיצויים לנפגעי פעולות איבה באמצעות משרד הביטחון

הפיצוי הינו בהתאם למסלול מובנה דרך הרשות הממשלתית, כמסלול נפרד ומאובחן מהמוסד לביטוח לאומי עבור משרתי קבע שנפגעו בפעולת איבה וחיילים בסדיר שנפגעו בפעולת איבה. (עילה ייחודית).

מסלול פיצויים לנפגעי פעולות איבה באמצעות הסוכנות היהודית לארץ ישראל

מתן מענקי חירום בסך 4000 ₪ כשלב ראשוני בטרם הכרת הנפגע כנפגע פעולת איבה: בתנאים הבאים: דירת מגוריו ספגה פגיעה ישירה ולא ראויה למגורים או הנפגע אושפז לילה אחד בגין פגיעה פיזית או אדם אשר איבד בן משפחה במסגרת פעולת טרור. פיצוי זה לא יקוזז מגמלת הביטוח הלאומי.

 

>>> הקרן לנפגעי טרור באתר הסוכנות היהודית

 

מסלול פיצויים לנפגעי פעולות איבה באמצעות תביעה בבית משפט 

חלק מצער מן המקרים, הנפגע אינו מוכר על ידי משרד הביטחון כנפגע פעולת איבה ואינו זכאי לקבלת כל פיצוי כספי לא מהמוסד לביטוח לאומי ולא ממשרד הביטחון - ועל כן הדרך לילך הינה באמצעות הגשת תביעה ברשלנות נזיקית כנגד המדינה לבית המשפט הנכבד, בדרישה לפיצוי כספי בהתאם לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) בגין אובדן השתכרות לעבר ולעתיד, פיצוי פנסיה לעבר ולעתיד, כאב וסבל, הוצאות מימון אשפוזים תרופות, סיוע צד ג וכדומה.

>>> כתבה בנושא תביעת פיצויים לנפגעי איבה שפורסמה בגלובס
יובהר כי כתבה זו לא נעשתה על ידי אורית אלדר, עו"ד וכל הזכויות שמורות ליוצרי כתבה זו.

כיצד מתבצע הליך התביעה ומי מקבל את ההחלטה במי להכיר כנפגע פעולות איבה?

שלב ראשון

יש למלא טופס תביעה של המוסד לביטוח לאומי בצירוף מסמכים רפואיים והגשתם למוסד לביטוח לאומי לצורך הכרת התובע כנפגע בפעולת איבה, התביעה תיבדק על ידי הרשות הממשלתית משרד הביטחון אשר יקבע אם הנפגע זכאי להכרה כנפגע פעולת איבה, בהתאם לתנאי הזכאות לחוק.

עם קבלת ההחלטה המאשרת את ההכרה, יחל הנפגע בקבלת הטבות ומענקים לרבות בני משפחתו מקרבה ראשונה, בכפוף למבחני הזכאות, כגון תגמול תט"ר לנפגע עצמו למשך כ- 9 חודשים, מקדמות למיניהם, מימון סיוע רפואי, פסיכולוגי וכדומה, גמלאות זמניות.

שלב שני

עם קבלת הכרת התובע כנפגע בפעולת איבה, יש להגיש תביעה לקביעת אחוזי נכות רפואית ולתשלום תגמול נכות בהתאם לגובה הנכות אשר נקבעה לו ומעת זו, הנפגע מוזמן לוועדות רפואיות שונות בהתאם לסוג הפגיעה, לבדיקתו הפיזית והמנטלית, עד לשלב בו נקבעת לו אחוז נכות קבועה ובהתאם לקביעה, השלמת גובה הקצבה לה הינו זכאי מעבר לקצבה הזמנית אשר ניתנה לו בשלב הראשוני.

מדוע רצוי להסתייע בליווי וייצוג עו"ד?

  1. מדובר על פרוצדורה מורכבת וממושכת, אשר מן הסתם הנפגע ובני משפחתו במצב נפשי כה רעוע, לא יכולים להשקיע את מיטב מאמצם במימוש הזכויות המשפטיות.
  2. ישנן אסטרטגיות משפטיות אשר יש לנקוט בהתאם להתפתחות התביעה הן במסגרת הדיונים בוועדות הרפואיות והן בהליכי ערר על החלטות הועדות הרפואיות.
  3. הצורך בהכרה מעמיקה של מלוא הזכויות הכלכליות והמשפטיות של הנפגע אשר אינן ידועות לאדם מן היישוב.
  4. הגנה על זכויות דיוניות של הנפגע אשר לא יכול להכירן ללא ייצוג עו"ד.

 

אין באמור לעיל בכדי להוות משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב. בכל מקרה יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

 

אורית אלדר הינה עורכת דין. כל המידע במאמר מטעמה בלבד.