כל עובד אשר פוטר ממקום עבודותו או שהתפטר בעצמו, עליו לקבל פיצויים (ככל וחל בעניינו סע' 14). פיטורין במקום עבודה הוא נושא מורכב וכאשר עובד מפוטר עולות בפניו שאלות רבות, ביניהן, איך מחשבים פיצויים? מהו חישוב כספי הפיצויים לפי זכויות נוספות כמו ימי חופשה או מחלה? במאמר הבא תגלו את כל התשובות והמידע על פיצויי פיטורין.

 

מהו חוק פיצויי פיטורין?

 

(סעיף 14) לעניין החוק עצמו:

במקור חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963 נחקק על מנת לקבוע כי על מעסיק לשלם פיצוי לעובד שפוטר על-ידו. פיצויי פיטורים משולמים לעובד עם פיטוריו, כאשר המחוקק ביקש לדאוג לעובד לפיצוי על כך שבעצם פיטוריו מאבד העובד את מקור הכנסתו ולעיתים נדרשת לו שהות על מנת למצוא מקור הכנסה חליפי. 

לעניין סעיף 14- בשנת 2008 החל צו ההרחבה לביטוח פנסיוני ואיתו נכנס התיקון לסעיף 14, אשר קובע כי הפרשות המעסיק לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים וכד', הם במקום פיצויי הפיטורים שעל המעסיק לשלם וכי סע' 14 למעשה פוטר את המעסיק מהשלמת פיצויים בגין תוספות שכר שהיו במהלך תקופת העבודה של העובד.

ההפרשות יהוו תחליף למלוא סכום הפיצויים רק בתנאי שהמעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים - דהיינו, 8.33% מדי חודש. אם המעסיק הפריש פחות ממה שהוא מחויב, קרי- 8.33%, עליו לשלם לעובד השלמת פיצויי פיטורים בתום יחסי העבודה ובלבד שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים.

 

כמה פיצויים מגיע לי אם התפטרתי?

במקרה שיש לעובד במסגרת הסכם העסקה את עניין סע' 14, אזי גם במקרה של התפטרות מהעבודה, הוא זכאי לקבל את כספי הפיצויים שנצברו בקופה גם במקרה שהתפטר וללא קשר לנסיבות.

 

איך מחשבים פיצויים לעובד שפוטר?

את הפיצויים מחשבים לפי ממוצע שכר חודשי בשנה ובמכפלת מספר השנים שעבד העובד אצל המעסיק. לדוגמה, משכורת של 8,000 ₪ ברוטו, כפול 10 שנים = 80,000 ₪ פיצויים.

 

כיצד מחשבים פיצויים לעובד שעתי או במשרה חלקית?

גם במקרה של עובד שעתי ו/או משרה חלקית מסתכלים מה השכר הקובע לפיצויים ואת ממוצע השכר השנתי, זה השכר שקובע לעניין תשלום הפיצויים.

 

מהו חישוב כספי הפיצויים לפי זכויות נוספות שיש לעובד?

זכויות נוספות שקיבל העובד אצל המעסיק, כגון: ימי מחלה, חופשה, הודעה מוקדמת וכו', אינם נכללים כחלק מרכיבי תשלום הפיצויים (בהעדר קביעות אחרות בהסכם בין הצדדים), אלא מסתכלים רק על שכר הבסיס של אותו עובד.

 

מה עושים במידה והמעסיק מפטר אותי ללא מכתב פיטורים?

מדובר על מעשה הנוגד את הדין ובמקרה שכזה מומלץ להתייעץ עם עורך דין, ובהתאם לבחון מה הכי נכון לעשות באותו מקרה, שכן כל מקרה תלוי נסיבותיו. כיום המעסיקים יותר מקפידים על קיום הוראות הדין והוצאת מכתב פיטורין, כולל חובת עריכת שימוע טרם הפיטורים, אך במקרה של פיטורים שלא בוצע שימוע ו/או לא נמסר מכתב פיטורין, על אותו עובד לבדוק את זכויותיו מול עו"ד המתמחה בדיני עבודה על מנת למצות את זכויותיו.

 

פיצויים לעובד שהתפטר

 

משיכת כספי פיצויים - כיצד זה מתבצע?

העובדים יכולים לבחור להשאיר את הכספים בקופה, או למשוך חלק מהכספים ואת היתרה להשאיר בקופה. על העובד למלא טופס 161א - הודעת עובד עקב פרישה מעבודה. על המעסיק למסור לעובד טופס 161 - הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד.

בנוסף, על המעסיק למסור לעובד מכתב המופנה לחברה המנהלת את קופת הגמל או את הביטוח הפנסיוני, אשר מודיע לקרן או לקופה האם כספי הפיצויים שהופקדו מועברים לטובת העובד, או שהוא מבקש לקבלם חזרה.

מכתב זה צריך להימסר לעובד לכל המאוחר תוך 15 יום מהמועד שבו הפיצויים היו אמורים להיות משולמים.

בנוסף, בנוגע לפטור ממס על משיכת הפיצויים, כאשר כספי הפיצויים לא עוברים את התקרה למשיכת הפיצויים שקבע מס הכנסה בשנת 2023, שהם בסך 13,310 ₪ לשנת עבודה - העובד יהיה פטור ממס. אם העובד ירוויח יותר מהתקרה שנקבעה, כספי הפיצויים שלו יחויבו במס.

 

מחשבון פיצויים - האם ניתן לחשב את הפיצויים דרך מחשבון באינטרנט והאם זה מומלץ?

יש מחשבונים רבים ברשת דרכם בהחלט ניתן לקבל הערכה קרובה למדויק לעניין סכום פיצוי הפיטורין המגיע לאותו עובד. מומלץ לבצע בדיקה ראשונית במחשבונים ולראות אם יש פער משמעותי בין הסכום שהתקבל לבין החישוב. אם יש פער, מוצע ומומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה בדיני עבודה שיבדוק לעומק את הנתונים.

 

התפטרתם או שפיטרו אתכם מהעבודה? רוצים להתייעץ עם עו"ד?
 

למעבר לכרטיס העסק של עו"ד רועי שעיה לחצו כאן >>

 

 

רועי שעיה הוא עורך דין ובעלים של משרד המייצג בדיני עבודה. כל המידע במאמר מטעמו בלבד.