מהי בוררות?

בוררות או ארביטרציה היא שיטה לפתרון סכסוכים. בשיטה זו פונים הצדדים לסכסוך לבורר, שאין לו נגיעה לסכסוך והוא אובייקטיבי, כדי שיכריע מי מהם צודק ולמי מגיע פיצוי ובאיזה גובה. 

  • ניתן להגיע לבוררות מתוך הסכמה משותפת אבל ישנם מצבים שבהם צד אחד כופה את הליך הבוררות על צד שני, וזאת מכורח הסכם ביניהם או הסכם כללי אחר, כמו הסכם חברות באגודה מסוימת, עמותה וכו'. 

ההבדלים העקריים בין בוררות לבין משפט הם אלה:

  • הצדדים לבוררות יכולים לקבוע לעצמם את כללי הבוררות
  • בבוררות אין יכולת ערעור בזכות, כמו שיש במשפט בערכאות הראשונות
  • הצדדים לבוררות יכולים לקבוע מי יהיה הבורר, בשעה שבמשפט נקבעת זהות השופט על ידי מזכירות בית המשפט

בתהליך הבוררות, הבורר – שהוא אובייקטיבי, אבל לא בהכרח נייטרלי, צריך להכריע בין שני הצדדים ולפסוק בעניין לכאן או לכאן, כמו שופט. 

  • חשוב להבין שלמרות שהוא יכול לנסות לעשות זאת, הבורר לא צריך לפשר בין הצדדים, כמו בגישור. 
  • בניגוד לגישור, לבורר יש יכולת הכרעה. 

מתי כדאי לשקול בין בוררות לתביעה או התדיינות בבית משפט? 

זמן הוא כסף?

הכרעת בורר היא לרוב מהירה יותר מאשר תהליך שיפוטי בבית משפט. 
אם הזמן שלכם קצר או שאתם רוצים להגיע לתוצאה מהירה, בוררות היא אופציה טובה.
 

ערעור בזכות – רק בבית משפט

בוררות היא הליך מחוץ לבית המשפט, ולא ניתן לערער אוטומטית על פסק הבורר בבתי משפט. 
כך, אם חשוב לכם שתהיה לכם אפשרות לערער על פסק הבורר מסיבה כלשהי, יכול להיות שבוררות אינה ההליך עבורכם. 

שמירה על חשאיות – בוררות מול בית משפט:

תוצאות כל הליך שיפוטי בבית המשפט מתפרסמות והן גלויות לכל. בוררות ניתן לקיים בצורה חשאית, בלי שפסיקת הבורר ותוצאות הבוררות יתפרסמו ברבים. 
ברור אם כך מה עדיף לכם, אם אתם רוצים לשמור סכסוכים "בבית". 

גובה התשלום לבורר ובמשפט

התדיינות בבית משפט מחייבת תשלום אגרה די גבוהה, עם הגשת התביעה. 
בעוד ששכרו של הבורר עלול להיות גבוה, עדיין, תהליך הבוררות עצמו לא מחייב תשלום מלא מראש כך שניתן לשלם אותו אחרי שהתקבלו הוצאות המשפט מהצד החייב. 

בוררות בנושאים מקצועיים

במקרים בהם דרושה הכרעה מקצועית בין צדדים לסכסוך, הצדדים יכולים לקחת בורר מקרב בעלי המקצוע, שיכריע בשאלה הטכנית.

בכל שאלה משפטית, התייעצו עם עורך דין. היכנסו עכשיו לקטגוריית עורכי דין באתר b144.