נגמר לכם הדלק? הרכב זקוק לתדלוק? שימו לב:

 

ענף תחנות הדלק בארץ מאופיין במספר מצומצם של שחקנים וכתוצאה מכך בתחרות מוגבלת יחסית. כך, בארץ פועלות מספר רשתות המספקות שירותי תדלוק. רשתות אלו מספקות בנוסף לשירותי התדלוק שירותים נוספים כגון בדיקת שמן, שיווק מוצרים לרכב, שירותי חנויות נוחות ועוד.

כידוע, מחירי הדלק התייקרו במהלך השנים האחרונות באופן משמעותי (בעשרות אחוזים ויותר) בעולם ובארץ. כמו כן, בשנים האחרונות מסתמנת מגמה של עליה במודעות למפגעי הדלק וזיהום האוויר שנוצר כתוצאה משימוש בדלקים.  

על פי המידע שנצבר בארגון אמון הציבור, בענף חברות הדלק נמצאו מספר דפוסי ליקוי צרכניים אשר יפורטו להלן, אך קודם כל – תדלקו את עצמכם עם מספר עצות וטיפים חשובים מארגון "אמון הציבור":

 

1. שימו לב לליקויים המרכזיים המובאים למטה ומשקפים את תלונות הצרכנים בענף. ידיעה מוקדמת עשויה לגרום לכם להיות ערניים יותר בעצירה הבאה בתחנת הדלק.

2. אם מציעים לכם תוספת שמן/נוזל קירור/נוזל לשטיפת שמשות ועוד.. – צאו מהאוטו והיווכחו בעצמכם, שהתוסף המוצע לכם אכן נחוץ לכם, שבדיקת הנציג הייתה טובה ואכן משקפת צורך אמיתי בתוסף.

3. שימו לב שאתם מקבלים מיכל חדש של התוסף הנמכר לכם.

4. בחודש ספטמבר 2008 נכנס לתוקפו תיקון לחוק משק הדלק (תיקון מס'2 ) התשס"ח - 2007. התיקון מתייחס לחובת הצגת מחירים החלה על חברות דלק. אי קיום החוק גורר קנסות גבוהים. שימו לב לכך והתעקשו על קיום החוק.

 

להלן דפוסי הליקוי העיקריים העולים מהתלונות שהגיעו למוקד התלונות של אמון הציבור:

 

1. בעיות בכיול: חלק ניכר מהתלונות שהתקבלו במוקד התלונות של אמון הציבור עוסקות בבעיות בכיול של משאבות הדלק בתחנות דלק שונות: תוקף בדיקת המשאבה פג והם אינם משוכנעים באמינות המשאבה. לעיתים עולה חשד של מתלוננים כי משאבות אינן מכוילות נוכח המחיר אותו הם נדרשים לשלם, הגבוה מהמחיר אותו הם משלמים בד"כ. חשוב להדגיש כי האחריות לתוקף הכיול חלה על משרד התמ"ת והחברות עצמן אינן מורשות לבצע בדיקות אלו בעצמן. משרד התמ"ת אינו עומד בחובתו לבדוק את המשאבות ובכך נגרמת פגיעה לציבור שאינו יכול להיות בטוח בעניין זה.   

2. דלק מהול: צרכנים מלינים על חשד למהילת דלק בתחנות דלק שונות ברחבי הארץ. נוכח הנזקים העלולים להיגרם לרכבי צרכנים כתוצאה מדלק מהול, אמון הציבור סבור כי על חברות הדלק להתייחס לתלונות בנושא בכובד ראש, ולקיים באופן כללי ופרטני בקרות ופיקוח הדוק על מנת למנוע לחלוטין את התופעה.

3. שיווק אגרסיבי: על פי התלונות שהתקבלו בארגון עולה חשש לקיומה של תופעה של שיווק אגרסיבי של מוצרים לרכב (לרבות שמנים, מים מזוקקים, מוצרי ניקוי ועוד)  כאשר לעתים הם מרגישים כי הוטעו על ידי עובד התחנה לעניין חיוניות המוצר. לדוגמא: צרכנית הלינה כי מתדלק הטעה אותה בכך שטען כי אם לא תמלא שמן ומים ייגרם לרכבה נזק. ניגשה למוסך שם נמסר לה כי הוטעתה ע"י המתדלק.

4. שרות לקוחות לקוי: חלק מהתלונות שהתקבלו באמון הציבור בענף הן בנושא שרות לקוי מצד עובדי תחנות הדלק ומנהלי התחנות לרבות: יחס שאינו אדיב לצרכנים, חוסר היענות לפניות צרכנים בע"פ בתחנת התדלוק, המתנה ממושכת לקבלת שירות בתחנה וכו'.

5. הטעיות הצרכן: במוקד התלונות של הארגון התקבלו תלונות רבות על הטעיה בנושאים הבאים:

הטעיה במבצעים: מתלוננים מלינים כי בבואם לקבלת הטבה כלשהיא בהתאם לשילוט המוצג בתחנה (שטיפת רכב, עיתונים ועוד) – נמסרים להם בע"פ פרטים המגבילים את המבצע כגון: סיום תקופת המבצע, הגבלת זכאות לשטיפה במחיר מוזל בהתאם לגודל הרכב, מחסור של עיתונים ועוד.

הטעייה על ידי חנויות הנוחות: הטעיות מסוג זה כוללות פער בין מחיר מסומן למחיר בקופה, הטעייה במבצעים, בעיות בסימון וכו'.

 

תלונה אחת שווה יותר מאלף קיטורים: למידע ולהגשת תלונה – www.emun.org