קניתם מזגן חדש ואתם לא יודעים איך לתפעל את השלט שלו? לכל חברה יש שלט משלה ולרוב הפונקציות עושות את אותן הפעולות, אך נראות מעט שונה מבחינת תצוגה. כדי לעשות לכם את החיים קלים יותר - ריכזנו עבורכם את כל הפונקציות הרלוונטיות לשלטים של שלושה מזגנים פופולריים: אלקטרה, תדיראן וטורנדו.סימנים בשלט מזגן אלקטרה

(צילום: ShutterStock)

 

 

סימנים בשלט מזגן אלקטרה

 • תשדורת - כאשר תלחצו על כל אחד מלחיצי השלט, יופיע הסמן  כסימן לשליחת תשדורת מהשלט אל המזגן.
   
 • רגש הטמפרטורה - רגש הטמפרטורה בתוך השלט, עבור מדידת הטמפרטורה הנמצאת בקרבתו.
   
 • כיוונון הטמפרטורה -
  לחצן – המסמל על הורדת הטמפרטורה המכוונת.
  לחצן + המסמל על העלאת הטמפרטורה המכוונת.
   
 • נעילת השלט - כדי לנעול את השלט, לחצו בו זמנית על 2 הלחיצים. סמן המנעול יופיע בצג ולחיצי השלט לא יגיבו. אם תלחצו פעם נוספת על 2 הלחיצים בו זמנית, הנעילה תתבטל וסמן המנעול ייעלם.
 •  בורר מהירויות מפוח - מהירות המפוח תיבחר אוטומטית ע"י פיקוד המזגן בהתאם לטמפרטורה, כאשר הוא במצב אוטומטי.

  על ידי לחיצות קצרות ועוקבות תעבירו את המזגן למהירויות: אוטומטית, נמוכה, בינונית וגבוהה בהתאם לרצוי. אם תלחצו על המזגן לחיצה ממושכת מעל 2 שניות, תעבירו אותו למצב בו פעולת המפוח היא שקטה.
   
 • טיימר ושעון  - לחצן להפעלת טיימר. לכוונון השעון, לחצו ברצף יותר משתי שניות. במצב זה הספרות מהבהבות.
   
 • ביטול תכנות טיימרים - לביטול תכנות הטיימרים, לחצו ברצף יותר משתי שניות.
   
 • טיימר חוזר - לחצו עליו להפעלה חוזרת של הטיימר.
   
 • כיוון זרימת האוויר - להנעת מדף כיוון אוויר לחצו מעלה-מטה ולקיבוע הזווית שלו.
   
 • מהירות טורבו - מפעיל באופן מיידי את המפוח במהירות הגבוהה ביותר, כדי להגיע לטמפרטורה הרצויה בזמן הקצר ביותר.
   
 •  ביטול תצוגה במזגן - ביטול התצוגה הנמצאת בחזית המזגן, לקבלת חושך מוחלט בחדר.

 

 

סימנים בשלט מזגן טורנדו

(צילום: ShutterStock)

 

 

סימנים בשלט מזגן תדיראן

 • לחצן הפעלה/כיבוי On/Off Button - עבור הפעלה או כיבוי המזגן, לחצו פעם אחת על הלחצן.
   
 • מצב פעולת לחצן  - Mode Button - לחצן המאפשר לבחור באופן מחזורי את מצב הפעולה הרצוי: אוטומטי, ייבוש, קירור, חימום או אוורור.
   
 • מהירות מאוורר Fan Button - הגדרת מהירות המאוורר: מצב אוטומטי, מהירות נמוכה, בינונית או גבוהה.
   
 • לחצן טורבו - Turbo Button - לחצן זה מפעיל באופן מיידי את המפוח במהירות הגבוהה ביותר, כדי להגיע לטמפרטורה הרצויה בזמן הקצר ביותר.
   
 • לחצן לכיוון טמפרטורה וזמן  – Up/Down Button - הורדה או העלאה של הטמפרטורה הרצויה.
   
 • לחצן למדף הטיית אויר מעלה/מטה - כיוון זווית ההטיה האנכית של זרם האוויר היוצא מהמזגן.
   
 • לחצן למדף הטיית אוויר ימין/שמאל Right/Left Button – כיוון זווית ההטיה האופקית של זרם האוויר היוצא מהמזגן.
   
 • לחצן שינה  – Sleep Button - לחצן המאפשר הפעלה או כיבוי של מצב שינה.

  Sleep off הוא מצב ברירת המחדל בעת הפעלת המזגן. כאשר מכבים את המזגן, פונקציית השינה מתבטלת. לאחר לחיצה על הלחצן SLEEP ניתן לכוון את משך הפעולה. את פונקציה השינה לא ניתן להפעיל באוורור ובאוטומט.
   
 • חישת טמפרטורה מהשלט  – I FEEL Button - כיוון הטמפרטורה הרצויה בנקודה ספציפית בחדר.
   
 •  לחצן הפעלה/כיבוי בהשהיה  – Timer On/Off Button - לחצן הקובע את זמן פעולת המזגן בהשהיה.
   
 •  לחצן שעון  – Clock Button - כיוון השעון במזגן.
   
 •  לחצן הפעלה במצב שקט  – Quiet Button - יחידת המזגן פועלת בשקט ככל האפשר על ידי הפחתת מהירות המאוורר למינימום והפחתה בצריכת החשמל.
   
 • לחצן לייבוש סוללה פנימית  – X Fan Button - הפעלה או ביטול של מצב ייבוש הסוללה הפנימית.
   
 •  לחצן תאורה בתצוגה  – Light Button - כיבוי והפעלת תאורת תצוגה ביחידה הפנימית.
   
 •  לחצן הפעלה בריאות ואויר צח - פעיל רק בדגם  TADIRAN ALPHA 35/3. אייקון הנראה כמו "עץ אשוח" מתפקד כמפעיל פילטר חשמלי הקולט “יונים” אלקטרוניים באוויר (חשמל סטטי).
 • כרגע כפתור זה ישים רק בחלק ממזגני תדיראן.
   
 •  לחצן כיוון טמפרטורה  – Temp Button - לחצן המאפשר לראות את טמפרטורת החדר והטמפרטורה החיצונית על הצג של היחידה הפנימית.

 

 

 

סימנים בשלט מזגן טורנדו

 • הפעלת מצב טורבו - מצב TURBO במזגן אחראי להגביר את המצב אותו בחרתם להפעיל במזגן - חימום או קירור תוך זמן מהיר. כדי להפסיק לחצו שוב על לחצן TURBO.
   
 • כיוון זרימת אוויר שמאלה/ימינה - מניפה אוטומטית אופקית ואנכית (דגם זרימת אוויר תלת-ממדית) – לחצו על הלחצן FLOW AIR ותריסי כיוון האוויר ינועו שמאלה/ימינה.
   
 • הגדרת שעה

 

 1. לחצו במשך 2 שניות ברציפות על הלחצן CLOCK. בשלב זה, מחוון השעות מהבהב ותוכלו להגדיר את השעות.
 2. כדי להגדיר את השעה, לחצו על ”+“ או על ”-“.
 3.  לחצו על הלחצן CLOCK שוב.
 4. כעת, מחוון הדקות יהבהב וניתן להגדיר את הדקות.
 5. כדי להגדיר את הדקות, לחצו על ”+“ או על ”-“.
 6. לסיום, כדי לאשר שהגדרת השעה הסתיימה לחצו שוב על הלחצן CLOCK, או שהשלט ייצא באופן אוטומטי לאחר כ- 15 שניות ממצב הגדרת השעה.

   
 • קביעת זמן כיבוי - לאחר הגדרת שעת הכיבוי של המזגן, המזגן ייכבה באופן אוטומטי כאשר הוא יגיע לשעה זו:
 1. כאשר אתם מפעילים את המזגן, לחצו על הלחצן TIMER ובצג יהבהב סימן המסמל שהמזגן נכנס למצב כיבוי מתוזמן.
   
 2. לחצו על ”+“ או על ”-“ כדי להגדיר את הזמן הדרוש לכיבוי המזגן. בכל לחיצה על ”+“ או על ”-“, הזמן לכיבוי משתנה ב-10 דקות (פחות או יותר, בהתאם ללחצן). אם תוך 3 שניות הזמן לא מוגדר, השלט ייצא באופן אוטומטי ממצב הגדרת הזמן.

 

 • קביעת זמן הפעלה:


הגדירו שעה להפעלת המזגן והוא יתחיל לפעול באופן אוטומטי בזמן שקבעתם:

 1. לחצו על הלחצן TIMER כאשר המזגן במצב המתנה ובצג יהבהב סימן המסמל שהמזגן נכנס למצב הפעלה מתוזמנת.
   
 2. לחצו על "+" או על "-" כדי להגדיר את הזמן הנחוץ להפעלת המזגן. בכל לחיצה על "+" או על "-", הזמן להפעלה משתנה ב-10 דקות (יותר או פחות, בהתאם ללחצן) השלט ייצא באופן אוטומטי ממצב הגדרת הזמן, אם הוא לא מוגדר תוך 3 שניות.

 

 • תכנות טיימר להפעלה

קיימת אפשרות לשלב בין פעולת טיימר ההפעלה וטיימר הכיבוי.

לדוגמה: כאשר יש צורך שהמזגן יתחיל לפעול בשעה 9:00 ויפסיק בשעה 11:00, ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

 1. כאשר המזגן במצב המתנה, לחצו על הלחצן .TIMER
 2. לחצו על ”+“ או על ”-“ על מנת להגדיר את שעת ההפעלה ל-9:00.
 3. כעת, לחצו שוב על הלחצן TIMER.
 4. לחצו על ”+“ או על ”-“ כדי להגדיר את שעת הכיבוי ל-11:00.
 5. לאחר 3 שניות, השלט הרחוק ייצא באופן אוטומטי ממצב ההגדרות וההגדרה תושלם.
   
 • הפעלת מצב שינה:
  לחצן המווסת את הטמפרטורה בחדר בזמן שינה, כך שלא יהיה לכם קר מידי בחדר כאשר אתם קמים בבוקר. היא תכוון את המזגן כך שהטמפרטורה תתחיל איך שכיוונתם אותה ותעלה בהדרגה במעלה אחת כל שעה למשך כ-3 שעות עד שתתקבע. היא תפסיק אוטומטית לאחר 8 שעות שינה.
   
 • SMART - משמש עבור הזנת פועלות לוגיקה עמומה ישירות, ללא קשר לכך שהמזגן פועל או כבוי.
   
 • POWER - בעת לחיצה על פונקציה זו, המכשיר יופעל, או שיעצור במהלך פעולה.
   
 • SUPER - משמש להפעלה או עצירה של קירור/חימום מהיר (כאשר הטמפרטורה מכוונת אוטומטית ל- °C 16, קירור מהיר פועל במהירות גבוהה. כאשר הטמפרטורה מכוונת אוטומטית ל °C 30, חימום מהיר פועל במהירות מאוורר אוטומטית.
   
 • IFEEL - משמש להגדרת מצב IFEEL. לחצו לחיצה אחת על הלחצן כדי להפעיל את הפונקצייה. כדי לכבות לחצו שוב. אם אינכם מצליחים לכבות, לחצו על הלחצן במשך 5 שניות בקירוב.
   
 • SWING - לחצן הנועד עבור עצירה או הפעלה של הכוונון האנכי של תנועת הרפפות. ניתן להגדיר את כיוון זרימת האוויר הרצוי מטה/מעלה.
   
 • CLOCK - לחצן המיועד עבור כיוון השעה הנוכחית.
   
 • QUIET - לחצן המיועד להגדרה או ביטול של פעולה במצב שקט (הלחצן בדיגמי אינוורטר בלבד).
   
 • TEMP - לחצן המשמש עבור כוונון טמפרטורת החדר והטיימר.
   
 • MOOD - לחצו על לחצן זה כדי לבחור במצב הפעולה הרצוי.
   
 • FAN - לחצן המשמש לבחירת מהירות המאוורר לפי הרצף הבא - אוטומטית, גבוהה, בינונית או נמוכה.
   
 • SLEEP - לחצן המשמש להגדרה או ביטול של פעולה במצב שינה.
   
 • SWING - לחצן הנועד עבור עצירה או הפעלה של הכוונון האנכי של תנועת הרפפות. ניתן להגדיר את כיוון זרימת האוויר הרצוי ימינה/שמאלה.
   
 • TIMER ON - לחצן המאפשר הפעלה או ביטול של פעולת הטיימר.
   
 • TIMER OFF - לחצן המאפשר הפעלה או ביטול של פעולת הטיימר.
   
 • ECONOMY - לחצן המשמש להפעלה או ביטול של פעולה במצב החיסכון Economy (דגמי אינוורטר בלבד)
   
 • DIMMER - כאשר תלחצו על לחצן זה, התצוגה ביחידה הפנימית תכבה.