השכנים משאירים חפצים על הגג והורסים את האיטום?
אלא אם כן נקבע אחרת, הגג הוא שטח ורכוש משותף לכל הדיירים בבניין. ...