מהו קורס חשבי שכר ולמי הוא מיועד? על אילו נושאים נבחנים מי שלמדו בקורס חשבי שכר, ומטעם מי הבחינה?

 

בכל ארגון ציבורי וכמעט בכל חברה גדולה ישנו חשב שכר. בחברות קטנות ובארגונים אחרים שאינם מעסיקים חשב, רואה חשבון או מנהל חשבונות שיש להם ידע בחישוב תלושי שכר, ממלאים את הפונקציה הזאת חשבי שכר חיצוניים; לרוב מנהלי חשבונות או רואי חשבון בעלי הכשרה ותעודת חשב שכר.

 

איפה לומדים לתעודת חשב שכר בכיר? למי מיועדים קורסים אלה?

 

קורס חשבי שכר בכירים זו ההגדרה למקצוע זה מועברים במכללות שונות בכל רחבי הארץ. לקורסים ולבחינות יכולים לגשת כל מי שיש להם 12 שנות לימוד ובעקרון אין צורך בהכשרה מוקדמת. מצד שני, רוב הפונים לקורסים לחשבי שכר בכירים הם כאמור מנהלי חשבונות ומי שיש להם זיקה לנושא השכר: רואי חשבון, מנהלי כח אדם ומנהלים כלליים שרוצים להתמצא בנבכי הבירוקרטיה הישראלית.

 

מהי מתכונת הקורסים לחשבי שכר בכירים?

 

כל קורסי חשבי שכר בנויים לפי הסילבוס של לשכת רואי חשבון, שהיא הגוף האחראי על הכשרת חשבים ועל המקצוע. נושאי קורס חשבי שכר מגוונים והם כוללים את כל מה שיש ללמוד כדי להנפיק תלוש שכר לעובד, בסוף כל חודש: תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, העברות לקרנות השתלמות ופנסיה, ביטוחי חיים וביטוחים אחרים, קופת גמל, ימי חופשה ומחלה ועוד.

לא כל הרכיבים האלה הם מרכיבי משכורת "רגילים", אבל כולם מחושבים על ידי חשבי שכר, גם כיון שלצד הפרשות העובד ישנן הפרשות מקבילות של המעביד.

 

מה לומדים בקורס חשבי שכר בכירים?

 

א. דיני מס הכנסה: הכרת מונחים שונים, כפי שהם מוגדרים בפקודת מס הכנסה. הגדרת רכיבי ההכנסה, שווי הכנסה והכנסות נוספות ועוד. הקורס לחשבי שכר מלמד את כל נושא נקודות הזכות והזיכויים האישיים, את תקנות מס הכנסה וכד'. בנוסף, בקורס חשבי שכר בכירים לומדים גם את כל מה שקשור בעובדים שאינם שכירים, אלא עצמאים.

ב. ביטוח לאומי: סוגי מבוטחים וחובת תשלום דמי ביטוח, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. גימלאות, אמהות, ביטוח שירות מילואים ותאונות אישיות: כל אלה ואספקטים אחרים שקשורים בביטוח לאומי נלמדים בקורס חשבי שכר.

ג. דיני עבודה: מבחנים לקיומם או היעדרם של יחסי עובד- מעביד, חוקי שכר מינימום והגנת השכר, דמי מחלה ופיטורין ועוד.

ד. ביטוח פנסיוני: חוקי פנסיה חובה וכל הקשור בהם נושא חשוב בקורס חשבי שכר

ה. מחשוב מערך השכר: זהו החלק ה"מעשי" של קורס חשבי שכר שבו עושים הכרות עם מערכות חישוב שכר והעבר נתונים וגם נבחנים על שימוש במערכות אלה.