מעוניינים לחבר נגרר אל רכבכם? בין אם אתם רוצים לעשות זאת באופן חד פעמי או קבוע, לפני שאתם רוכשים נגרר חשוב לדעת מהו כושר הגרירה החוקי המתיר לכם לבצע את הגרירה וכיצד ניתן להשתמש בו בכפוף לתקנות משרד התחבורה. לפניכם כל המידע על חישוב כושר גרירה.

 

כיצד בודקים האם הרכב שלי מורשה גרירה?

יצרן הרכב הוא היחיד שיכול לקבוע את כושר הגרירה של כל דגם. כמו כן, ייתכן שהיבואן לא עדכן את הכושר המקסימלי של הגרירה ועל ידי בדיקת מעבדה מהירה (בתשלום), ניתן להגדיל את כושר הגרירה למקסימום שיצרן הרכב קבע.

 

איך לבדוק כמה הרכב שלי מסוגל לגרור?

על מנת לחשב את כושר הגרירה של הרכב יש להוציא שני משקלים המופיעים בתווית היצרן. בכל רכב תווית היצרן נמצאת באזור אחר, לרוב באחד ממשקופי הרכב או במכסה מנוע מלפנים.

 

כמה מותר לי לגרור

(צילום: ShutterStock)

 

 

מהן התקנות בנוגע לחישוב כושר גרירה?

קיימים 4 פרמטרים עיקריים שיש להתחשב בהם והם: משקל, רוחב ומידות הנגרר:
 

 • משקל - על פי החוק, רכבים פרטיים יכולים לגרור נגרר שמשקלו הכולל לא עובר את ה-500 ק"ג וכאשר הרכב הגורר שוקל יותר מ-1000 ק"ג לפחות. כמו כן, ישנם נגררים מיוחדים, כמו למשל נגרר לסירה, אשר יגררו רק באמצעות רכב פרטי השוקל 1550 ק"ג ומעלה.
   
 • סוג הנגרר - ברכבי משא יש לחשב את כושר הגרירה המותר על פי החוק לפי סוג הנגרר, כך שמשקלם של נגררים בעלי בלמים אינו יעלה על המשקל הכולל של הרכב הגורר חלקי 1.93.
   
 • רוחב - החוק מתיר נגררים בהתאם ליחס בין הרוחב של הרכב הגורר לבין הרוחב של הרכב הנגרר. רכבי משא רשאים לגרור נגררים כל עוד הרוחב של הנגרר לא חורג מעל 20 ס"מ מכל אחד מהצדדים של הרכב הגורר. בניגוד לכך, רכבים פרטיים רשאים לחבר נגררים רק אם רוחבו של הנגרר לא חורג מרוחבו של הרכב הגורר.
   
 • מידות - החוק מגדיר את היחס המותר בין המידות של הנגרר לבין המשקל שלו. נגררים עד משקל 501 ק"ג צריכים להיות במידות אשר לא חורגות מ-4.1 מ"ר. נגררים אשר שוקלים בין 1250-501 ק"ג יוגבלו עד ל- 4.8 מ"ר. בנוסף, נגררים אשר משקלם הוא בין 1500-1251 ק"ג אינם יחרגו מ- 5.6 מ"ר.

 

למי מותר עפ"י חוק לנהוג ברכב אשר מוביל נגרר?

על פי חוק כל בעל רישיון מדרגה B רשאי לנהוג ברכב המוביל נגרר, כל עוד המשקל שלו לא עולה על 1500 ק"ג. יש לציין כי הרכב הגורר אמור להיות מאושר לגרירה בהתאם לכל התקנות הרשומות בסעיף הקודם.

כמו כן, קיים צורך ברישיונות נהיגה אחרים עבור משקלי נגררים שעולים על 1500 ק"ג, כאשר מי שיש לו רישיון מסוג C מוסמך לפי החוק לגרור נגרר אשר משקלו הוא עד 3500 ק"ג. כמו כן, מי שיש לו רישיון נהיגה מסוג EC רשאי לגרור משאות בלי הגבלת משקל.

 

כושר גרירה

(צילום: ShutterStock)

 

 

מהן דרישות החובה מצד הגורר?

חשוב לשים לב שקיימים מספר מקרים בהם תקנות משרד התחבורה אוסרות באופן מוחלט על גרירה:
 

 • רכב ציבורי שנעשה בו שימוש עבור הסעת נוסעים בשכר – אסור להוביל נגרר.
 • אוטובוסים רגילים וקטנים.
 • רכבים חשמליים.
 • רכבים עם פחות מ- 4 גלגלים.
 • מכונות ניידות.
 • רכבים עם נפח מנוע פחות מ- 800 סמ"ק וכולל.
 • כאשר אין מגע בין אחד מגלגלי הנגרר לבין הדרך או הכביש.

 

כמו כן, קיימים מקרים בהם ניתן לגרור רק עם אישורים מיוחדים, כגון:
 

 • אסור לגרור יותר מנגרר אחד, אלא רק באישור מיוחד של משרד התחבורה.
 • אם רוצים להתקין וו גרירה, יש לקבל ממשרד הרישוי היתר בכתב ושזה יהיה רשום ברישיון הרכב. כמו כן, זה תקף לכל רכב.
 • נגררים חקלאיים רשאים להיגרר רק באמצעות רכבים מסוג טרקטור וזאת בכפוף להיתר של רשות הרישוי.

 

אילו בדיקות עליי לבצע לפני גרירה?

בתחילת הגרירה יש לערוך בדיקות כדי לוודא שהיא תבוצע על פי כל התקנות המחייבות בחוק וכמובן בבטיחות המירבית:

 • בדיקה של התקן הגרירה - יש לבצע בדיקת התקן של הגרירה כדי לוודא שיש התאמה בין משקל הנגרר לבין כושר הנשיאה שהוגדר לו.
 • תקינות אזני הקשירה לשרשראות - עליכם לבדוק את התקינות של שתי אזני קשירה לשרשראות בהתקן הגרירה.
 • בלמי האוויר - אם משקל הנגרר הוא מעל 3,500 ק"ג, עליכם לבדוק את קיומם של בלמי האוויר ברכב הנגרר וגם ברכב הגורר.
 • בדיקה של שקע חשמלי - עליכם לבצע בדיקה ברכב הגורר ולוודא שקיים שם שקע חשמלי תקין המתאים למתח של 12 וולט והוא עם 13 פינים, או שהוא מצויד בהתאם להמרה מ-7 פינים ל-13. השקע החשמלי אמור להיות מחובר להתקן הגרירה מהצד השמאלי שלו.
 • קורת הגרירה - בדקו שקורת הגרירה לא בולטת מעל 110 מ"מ מהקצה של הרכב. בנוסף, וודאו שהיא מעוגנת היטב לשלדת הרכב על ידי ברגי פלדה מאובטחים. 
 • לוחית הרישוי ברכב הגורר - עליכם לבדוק שהנגרר והתקן הגרירה לא מסתירים את הלוחית האחורית של הרכב הגורר.
 • תקינות המראות - יש לבדוק שלרכב הגורר יש שתי מראות חיצוניות משני הצדדים שלו והם ברוחב שאינו פחות מרוחב הנגרר.

 

חישוב כושר גרירה לרכב שלי

(צילום: ShutterStock)

 

 

האם ניתן להתקין וו גרירה בכל רכב?

אין אפשרות להתקין וו גרירה בכל רכב, שכן קיימים רכבים שיש להם הגבלת יצרן לגבי התקנת וו גרירה. ברישיון הרכב יהיה כתוב האיסור להתקנת וו הגרירה.

 

אילו סוגי רכבים אינם רשאים לגרור?

 • רכב חשמלי.
 • אוטובוסים רגילים וקטנים.
 • רכב ציבורי שנעשה בו שימוש להסעת נוסעים בשכר.
 • רכבים עם נפח מנוע קטן מ- 800 סמ"ק (כולל).
 • מכונות ניידות.

 

באילו מקרים יש איסור על גרירת נגרר?

 • כאשר יש צורך לבצע גרירה ליותר מנגרר אחד, אלא אם מקבלים אישור מיוחד ממשרד התחבורה.
 • משקל הנגרר עולה על יכולת הגרירה של הרכב הגורר, או שהמידות שלו חורגות מהמותר לפי תקנות החוק.
 • אם מדובר על נגרר חקלאי שמותר לגרור אותו רק באמצעות רכבים מסוג טרקטור.
 • במידה והותקן וו הגרירה ללא היתר בכתב ממשרד הרישוי, או כאשר אין רישום של וו גרירה ברישיון הרכב.

 

לסיכום, לאחר שריכזנו לכם את כל המידע על חישוב כושר גרירה, תוכלו לבצע את הגרירה בהתאם לתקנות משרד התחבורה ובאופן הבטיחותי ביותר. למגוון גררים מקצועיים באזורכם היכנסו לb144.

 

עסקים המציעים נגררים באזורכם:

נגררים בתל אביב

נגררים בחיפה

נגררים בירושלים