העסק שלך לא כאן? להצטרפות חינם חץ

רישום עצמי באתר B144

כל בעל עסק רשאי להוסיף את פרטי העסק שלו למדריך העסקים של B144 או לערוך את פרטי העסק שלו הקיים במדריך, אשר עמד בתנאי הרישום הכוללים את אישור תנאי השימוש.


  הרישום

  הרישום יעשה דרך אתר מדריך העסקים של בזק או דרך פורטל העסקים . במידה והעסק עמד בתנאי הרישום , תישלח למספר הסלולרי שאותו יציין בעל העסק ולמייל של בעל העסק הודעה המאשרת את קבלת הפרטים וקישור לכרטיס העסק באתר. בעל העסק יקבל קוד אימות אישי במייל או במסרון לאימות נתוני העסק.

  שונות:

 • השימוש בהליך הרישום הוא לרישום העסק של בעל העסק בלבד. כל רישום שגוי/מטעה/ שקרי –יוסר מהאתר לאלתר.

 • השימוש בהליך הרישום העצמי הינו בכפוף לתנאי האתר

 • בכל מקרה בו יפר בעל העסק את הוראות תנאי השימוש או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת, תהא בזק רשאית למנוע את השתתפותו בתהליך הרישום העצמי ולא תהיה לבעל העסק כל טענה ו/או תביעה כנגדה בגין מניעת השתתפותו בתהליך הרישום העצמי. בזק רשאית שלא לצרף לתהליך הרישום העצמי או לא לרשום , מבקש החב חובות לבזק בגין שירותים או שהינו מוגדר במערכותיה ברמת סיכון גבוהה עקב חובות עבר.

 • בזק אינה אחראית לכל עיכוב ברישום אשר מקורו בגורמים שאינם בשליטתה הבלעדית של בזק, לרבות – אסונות טבע, מלחמה, שביתה, פעולה רשלנית ו/או מחדל של ספקי שירות וכדומה.

 • בזק תהא רשאית להאריך ו/או לקצר/ להסיר את תקופת הפעלת מערכת הרישום העצמי  לפי שיקול דעתה

 • הזכויות על פי תקנון זה הינן אישיות לבעל העסק על קו הטלפון נשוא התהליך הרישום העצמי , ואינן ניתנות להעברה.

 • בזק תהייה רשאית לפנות אליך באמצעות מסרון לאימות פרטים שנמסרו על ידך ומסירת פרטי הרישום ו/או בטלפון לצורך סיוע בהליך הרישום.