חוות דעת אובייקטיבית ועצה טובה של רואה חשבון שוות לעיתים יותר מעלותה של שעת הייעוץ שלו. הנה כמה שירותים שרואי חשבון נותנים לחברות גדולות וחברות ציבוריות, ויכולים לחסוך לא מעט למנהליהן.

כל החברות נזקקות לשירותיו של רואה חשבון להכנת והגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה. חלק מהחברות משתמשות ברואה חשבון גם בתור חשב או מבקר פנים, וישנן לא מעט חברות שרואה החשבון שלהן מכין גם דו"חות ביניים ומהווה יועץ כלכלי בכלל. לגבי חברות גדולות וחברות ציבוריות, תמצאו שירותים שכדאי – אך לא מן החובה – שרואה חשבון יעניק וקשורים בעיקר בעניינים וולונטריים.

מזכירות חברות

האם חשבתם פעם על רואה חשבון בתור מזכיר החברה שלכם?
מזכיר חברה הוא תפקיד שאותו מוצאים בחברות ציבוריות. התפקיד הזה אינו מעוגן בחוק ואין חובה למנות מזכיר לחברה, גם לא לחברה ציבורית. למרות זאת, חברות ציבוריות רבות נוהגות למנות מזכיר חברה שיהיה אחראי לדיווח נאות ומסודר על פעילויות החברה לרשויות השונות.

רואה חשבון בתור מזכיר חברה – בהיותו אדם נטול פניות – יהיה אחראי על הרישומים הפנימיים והפרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון של החברה (הוא לא יכול להיות חבר הדירקטוריון). רואה חשבון זה יכין את הישיבות השונות והוא זה שיערוך את הדיווחים לרשם החברות. במקרה של חברות ציבוריות, רואה חשבון, בהיותו מזכיר החברה, יהיה מי שיכין את הדיווחים לרשות לניירות ערך.

הכנת תשקיף על ידי רואה חשבון

תשקיף הוא המסמך המלווה את החברה כאשר היא מעוניינת להציע מהמניות שלה לציבור, במסגרת הבורסה לניירות ערך. במילים אחרות, זהו המסמך שמתאר את עסקיה של החברה כאשר היא 'יוצאת לבורסה'. משרדי רואי חשבון שונים וחברות של רואי חשבון מתמחים בהכנת תשקיפי חברות כחלק מסל השירותים שלהם. כאן חשובה ללא ספק התמחות, כיון שחשוב שרואה החשבון – או מי שמכין את התשקיף – יכיר לא רק את עסקי החברה, אלא גם את דרישות החוק והתקנות שקשורים בניירות ערך.

ביקורת מערכות מידע ממוחשבות

תחום זה הולך ומתפתח ככל שמערכות ממוחשבות הופכות לחלק מהותי יותר בניהול הכספי של חברות. מדובר לא רק בהנפקת חשבוניות וקבלות, אלא גם בניהול כח אדם, ספקים וכדומה. כאן חשוב שרואה חשבון יהיה זה שיתכנן את היקף הבדיקות הדרושות בהתאם לפעילות החברה: לרואי החשבון ישנה נוסחא, לפיה הם מחשבים את הצורך בביקורת מערכות מידע ממוחשבות, כולל פרקי הזמן שיכולים לעבור בין ביקורת אחת לשניה. לא בהכרח דרושה ביקורת מערכות מידע בכל תחום בכל שנה וחשוב להתיעץ בנושא עם רואה החשבון.

רואה החשבון צריך להבין בתחום ביקורת מערכות ממוחשבות, אבל הוא לא חייב להיות מומחה בתחום: עליו לדעת את שירותיו של מי לשכור, כדי שהביקורת תהיה טובה ויעילה, וכדי שהוא – כרואה חשבון מבקר – יוכל לחתום על ממצאיה.