הנהלת חשבונות – חובה חוקית

לפי החוק, כל עסק ועוסק וגם ארגונים ועמותות חייבים בניהול חשבונות. 

  • גם מי שהוא "עוסק פטור" חייב לנהל את החשבונות שלו בצורה מסודרת, כיון שזהו חלק מתהליך דיווח המס. 

הנהלת חשבונות חד צידית

זוהי הצורה הבסיסית והפשוטה ביותר של הנהלת חשבונות. 
ברוב המקרים, השיטה הזו מיועדת רק לעוסקים או לעסקים קטנים, בעלי מחזור שנתי קטן – נמוך מ- 3,500,000 ש"ח בשנה. 

  • עם זאת, יש גם סוגי עסקים קטנים ועוסקים מורשים שחייבים בשיטת ניהול חשבונות כפולה, בלי קשר למחזור העסקים שלהם. 

מה כוללת הנהלת החשבונות החד צידית

הנהלת חשבונות חד צידית כוללת רישום של כל עסקאות המכירה והקניה של העסק, קבלת כסף, הלוואות או מימון אחר, הוצאות שונות ועוד. 

  • למעשה, כל מה שיש לו השפעה על המאזן הכספי של העסק, על הרווח או ההפסד, חייב ברישום. 
  • מבחינה זו, הנהלת חשבונות חד צידית לא שונה משיטת הנהלת החשבונות הכפולה.

מדוע הנהלת חשבונות חד צידית נקראת כך?

כאן אנחנו נכנסים להבדיל בין שתי שיטות הנהלת החשבונות – הכפולה והחד-צידית.

  • בשיטת הנהלת החשבונות הכפולה, יש לרשום מול כל פעולה את הפעולה הנגדית לה. 

למשל, אם קניתם מדפסת, אתם רושמים אותה בצד הרכוש הקבוע שלכם. מצד שני, אתם מורידים מיתרת המזומנים של העסק. 
בשיטה הכפולה אתם גם חייבים לרשום כיצד הוצאתם או קיבלתם כסף מבחינה טכנית: מזומן, העברה וכו'.

  • בהנהלת חשבונות חד צידית, רושמים את ההכנסות וההוצאות של העסק, ותו לא.

בטור אחד רושמים מי שילם וכמה, ובטור שני רושמים הוצאות – למי שילמנו ועל מה. 
אין צורך לאזן את שני הטורים האלה או לרשום כיצד יצא או התקבל הכסף. הנהלת החשבונות פשוטה וזולה בהרבה.

הבדלים נוספים בין הנהלת חשבונות כפולה וחד צידית

הנהלת חשבונות חד צידית מאפשרת לעקוב רק אחרי ההכנסות וההוצאות של העסק: למעשה, בכל זמן נתון ניתן לדעת בשיטה זו רק מהו מצבו הנוכחי של העסק.
בשיטת הנהלת חשבונות כפולה, בה נרשמים כל הנכסים של העסק, ההתחייבויות לספקים או התחייבויות הלקוחות, אפשר לדעת גם מה יהיה מצבו של העסק בעתיד ומה הוא שווה, ולא רק "כמה הוא מגלגל". 

זקוקים לרואה חשבון או חשב שכר? היכנסו עכשיו לקטגוריית הנהלת חשבונות באתר b144.