תיקון בחוק הגנת הצרכן קבע מנגנון לביטול עסקאות ייחודי לענף, הקובע, בין היתר, את דמי הביטול המקסימליים שעסק רשאי לגבות בעת ביטול של מנוי בשלבי מימוש משתנים.
 

מה קובע מנגנון הביטול החדש?

  1. מועד כניסת הביטול לתוקף: החוק קובע כי הצרכן יעביר לעסק בכתב את בקשתו לבטל את המנוי, והביטול ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הודעת הביטול.
  2. גביית תשלום: בעת ביטול עסקת מנוי לחדר כושר, העסק רשאי לגבות (מלבד התשלום עבור השירות שניתן כמובן), גם תשלום עבור חודש "הודעה מוקדמת" (בחודש זה הצרכן יכול להמשיך ולקבל את השירותים שחדר הכושר מספק). בנוסף, אם עמד בחובות הגילוי במעמד עריכת המנוי,  הוא רשאי לגבות דמי ביטול שיחושבו לפי ההפרש במחיר בין המחיר החודשי ללא מנוי לבין המחיר שניתן במסגרת המנוי, במכפלת מספר החודשים שנוצלו במנוי. 
בנוסף, מגביל החוק החדש את גובה הקנס כך שההפרש לא יעלה על 25% מערך העסקה ובשליש השני של העסקה ההפרש לא יעלה על 20% ובשליש השלישי לא יעלה על 17% משווי העסקה.
 
 
pic__פילאטיס
 
 
אנחנו באמון הציבור בדקנו באיזה אופן משקפים עסקים בענף חדרי הכושר ומנויים בתחום הספורט את זכות הביטול לצרכן. בנוסף, נבדקה גם עצם האפשרות לרכישת מנוי לחודש אחד בלבד ומבלי להתקשר עם חדר הכושר במנוי ארוך טווח.
 
בדקנו 11 עסקים בענף ומצאנו כי כל העסקים שנדגמו הציעו מנוי קצר טווח (מנוי חודשי).
במרבית העסקים שנבדקו (7 עסקים מתוך 11) הנציג מסר לצרכן פרטים בדבר אפשרות הביטול בהתאם להוראות החוק. בשני עסקים לא נמסר מידע בדבר אפשרות הביטול בטלפון כלל. שני עסקים נוספים מסרו לצרכן מידע שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק לעניין אפשרות הביטול של העסקה.
יתרה מכך, בתקופה האחרונה אנחנו עדים ליותר ויותר חדרי כושר שמציעים שירותי "Low cost", כך ניתן לשלם במדויק על השירותים אותם אתה צורך: בריכה, חדר כושר, שיעורי סטודיו, מלתחות וכולי.
 

אז מה כדאי לכם לבדוק לפני שנרשמים?

  • תשאלו מפורשות מהם תנאי הביטול ותוודאו שהם עומדים בחוק. 

  • תבצעו השוואת מחירים בין המנויים השונים (קצר, ארוך, לשעות הבוקר או הערב)

  • תבדקו האם באמת אתם זקוקים לכל השירותים עליהם אתם משלמים
נתקלתם בבעיה? אתם מוזמנים לפנות אלינו, אמון הציבור.