ממתי ובאילו תנאים מותר לשלוח תרופות הביתה?

באפריל 2014 הוציא משרד הבריאות נוהל, שלפיו כל בית מרקחת יכול לספק תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם באמצעות שירותי שליחים לבתי הלקוחות שלו. 
ההספקה תלויה בקבלת אישור של משרד הבריאות ובהפעלתו של אתר אינטרנט שדרכו מתבצעת הזמנת התרופות. 
כל בית מרקחת שמפעיל אתר אינטרנט שעומד בתנאי משרד הבריאות ושירותי הרוקחות יכול לספק תרופות, כל עוד הוא מוודא את הדברים הבאים:
1. ששירותי השליחים בהם הוא משתמש עומדים בתקנים השונים למשלוח תרופות.
התרופות מסופקות בטמפרטורה מבוקרת, בקרור או בהקפאה
האספקה נעשית תוך פרק זמן סביר ולא יותר מאשר 48 שעות מזמן ההזמנה
התרופות מאוחסנות בתנאים נאותים
2. שיש לבית המרקחת דרך לוודא שהמרשם לקבל תרופות מרשם אכן תקף ושהוא לא נשאר בידי הלקוח לאחר הספקת התרופה. 
בית המרקחת יכול לספק את התרופה על פי מרשם אלקטרוני או על פי מרשם ידני. את המרשם הידני אפשר להעביר בפקס או (סרוק) במייל או להעלות לאתר האינטרנט של בית המרקחת. 
 

מהן זכויות הלקוח, שמקבל תרופות במשלוח?

הרוקח ייצור קשר עם הלקוח לשם וידוא כל הפרטים, כדי להדריך אותו בנטילת התרופה אם צריך וכדי לוודא שהכל ברור. 
הלקוח צריך לקבל פרטים לגבי האופן שבו הוא יכול ליצור קשר עם הרוקח, ואם יש לו שאלות והוא רוצה לבוא לבית המרקחת, מתאמים עבורו זמן קבוע לפגישה. 
 

מבחינת הלקוח – מה צריכים לעשות ולבדוק?

1. דרושה הסכמה בחתימה לכך שהשליח ייצג את הלקוח בפני הרוקח והתחייבות לספק לשליח את המרשם המקורי. כמו כן דרוש צילום של תעודת הזהות של המטופל. 
התחייבות וצילום תעודת זהות יש לספק לבית המרקחת לפני הספקת התרופות. 
2. על הלקוח לתת את המרשם המקורי לשליח שמוסר לו את התרופות אחרת הוא לא יכול לקבל את התרופות.
3. כשמקבלים תרופות בשליחות, יש לוודא שהן אוחסנו והועברו בתנאים נאותים, לפי כל הכללים והדרישות הספציפיות לתרופה.
ארגזי האחסון מכילים סמנים שונים שמחווים על טמפרטורות חריגות. יש לראות ולוודא עם השליח שלא הייתה חריגה כזו. 
4. על הלקוח לוודא שהשליח מתעד את שעת מסירת התרופה ואת טמפרטורת התרופה בעת המסירה. 
5. יש לוודא התאמת תכולת המשלוח למרשם.
לשם שמירה על פרטיות המטופל, השקית בה נמצאות התרופות חתומה ואטומה, אבל יש לעבור על שמות התרופות השונות שהוזמנו ולבדוק שהם תואמים את התרופות שמקבלים, לפי המרשם. 
 
אם אתם מספיק בריאים בשביל לצאת להביא את התרופות בעצמכם, או אולי להעזר בחבר, חפשו את בית המרקחת הקרוב אליכם ביותר עם אינדקס העסקים של בזק 144.