מבלים יותר זמן בבית ומגלים שאפילו חלון אי אפשר לפתוח?
הערב ירד והשמש שקעה. יש בריזה. אתם רוצים לכבות את המזגן ולפתוח חל...