איך כורכים ספר?
כתבתם והדפסתם לעצמכם ספר? ואולי אתם רוצים להכין סקצ'בוק משלכם? הכ...