מהו עיסוי רפואי?
יש הבדל גדול בין עיסוי רפואי לעיסוי רגיל, מכל סוג שהוא. ככלל, עיס...