מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול?
מה לעשות, וכל שנה חוזר ובא לו החופש הגדול: שבועות ארוכים של ויכוח...