פרטים

כמה מילים על העסק
נתיבים ירוקים מומחים בייעוץ נגישות וייעוץ
יעוץ נגישות
זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה,
מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל
עקרון כבוד הבריות.
אדם עם מוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחייו, על פי רצונו והעדפותיו,
והכול בהתאם להוראות כל דין.
"נגישות" – אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות,
קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש
במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני,
מכובד, עצמאי ובטיחותי;

מורשה נגישות מתו"ס- הנדסאי / מהנדס/ אדריכל אשר רשומים בפנקס מורשי
הנגישות ומוסמכים לקבוע את דרישות הנגישות לבניין קיים,
בנין חדש בהיתר ולעסק קיים או בהקמה.
מורשה נגישות מתו"ס- מורשה נגישות למבנים תשתיות וסביבה.
מורשה נגישות השירות- מי שרשום בפנקס מורשה נגישות השירות למתן
שירות ציבורי אשר יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות, מי שאחראי לאספקת
שירות ציבורי יבצע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות לפי סימן זה.

יועץ בטיחות
יועץ בטיחות הינו גורם מקצועי הנדרש ע"י הרשויות השונות
(משטרה, כיבוי אש, מועצות אזוריות, עיריות) במגוון רחב של נושאים:
• יועץ בטיחות לכיבוי אש >
• יועץ בטיחות להיתר בנייה >
• יועץ בטיחות לאירוע המוני >
• יועץ בטיחות לרישוי עסק >
• יועץ בטיחות למוסדות חינוך >
"נתיבים ירוקים" בעלת ניסיון מקצועי רב בכל אחד מהתחומים הנ"ל, בצוות העובדים מס'
יועצים הכוללים: קונסטרקטור, מהנדס חשמל, יועצי בטיחות, אדריכלית .
אנו נספק לך שירותי מקצועי , אדיב, אמין המתאים בדיוק לצרכים שלך.
יועץ בטיחות כיבוי אש
כיום כל עסק , מבנה חדש נדרש להכין תוכניות כיבוי אש ע"פ הוראות מכ"ר וחוק התכנון והבניה,
התוכניות מוגשות לכיבוי אש לאישור למידע נוסף ופנייה
יועץ בטיחות לאירוע המוני
אירוע תחת כיפת השמים מחייב הכנת תוכנית בטיחות לאירוע, הגשתם לאישור של המשטרה וכיבוי אש,
וכן אישורי בטיחות ביום האירוע, למידע נוסף ופנייה
יועץ בטיחות לרישוי עסק
אנו יודעים לספק לך ליווי והכוונה לקבלת רישוי עסק , לרבות הכנת תוכניות אדריכליות לעסק,
מדידת העסק והכנת התוכניות להגשה לרישוי עסקים , למידע נוסף ופנייה
יועץ בטיחות למוסדות חינוך
כחלק מהכנת המוס בטיחות, כיבוי אש ונגישות

חוות דעת

מה דעתך על העסק?
זה העסק שלך?לעדכון פרטים