פרטים

כמה מילים על העסק
ענת אלעד , F.IL.A.A, אקטוארית , עוסקת בייעוץ אקטוארי, ייעוץ פיננסי שירותי אקטואריה, הסטטיסטיקה, הכלכלה והמימון, הכנת חוות דעת לחברות לצורך דיווח חשבונאי לפי תקינה בינ"ל ולצורך ניהול וקבלת החלטות בנושאי זכויות עובדים וכן הכנת חוות דעת לבית משפט - בתחומי איזון משאבים למתגרשים, זכויות עובדים ונזיקין.
תקן 19 (זכויות עובדים), איזון משאבים למתגרשים

דירוגים וחוות דעת

העסק הזה שלך?לעדכון פרטים