מחירים מומלצים לשערים חשמליים

 • ... שער קונזולי חשמלי
  המחיר למ"ר של שער חשמלי סטנדרטי מברזל או מאלומיניום ללא אלמנטים עיצוביים וללא מנוע
  ₪ 1,000 - החל מ
 • ... שער הרמה חשמלי
  המחיר למ"ר של שער חשמלי סטנדרטי מברזל או מאלומיניום ללא אלמנטים עיצוביים וללא מנוע
  ₪ 1,800 - 700
 • ... שער הזזה חשמלי
  המחיר למ"ר של שער חשמלי סטנדרטי מברזל או מאלומיניום ללא אלמנטים עיצוביים וללא מנוע
  ₪ 1,500 - 500
 • ... שער נגרר חשמלי
  המחיר למ"ר של שער חשמלי סטנדרטי מברזל או מאלומיניום ללא אלמנטים עיצוביים וללא מנוע
  ₪ 1,700 - 600
 • ... שער כנף חשמלי
  המחיר למ"ר של שער חשמלי סטנדרטי מברזל או מאלומיניום ללא אלמנטים עיצוביים וללא מנוע
  ₪ 1,500 - 600
 • ... מנוע לשער קונזולי חשמלי
  המחיר משתנה לפי גודל, משקל וסוג השער
  ₪ 1,200 - החל מ
 • ... מנוע לשער הרמה חשמלי
  המחיר משתנה לפי גודל, משקל וסוג השער
  ₪ 3,200 - 1,500
 • ... מנוע לשער הזזה חשמלי
  המחיר משתנה לפי גודל, משקל וסוג השער
  ₪ 4,500 - 1,300
 • ... מנוע לשער נגרר חשמלי
  המחיר משתנה לפי גודל, משקל וסוג השער
  ₪ 3,500 - 1,600
 • ... מנוע לשער כנף חשמלי
  המחיר משתנה לפי גודל, משקל וסוג השער
  ₪ 5,000 - 1,000

עסקים נוספים