מחירים מומלצים לפירות וירקות

 • ... בצל יבש
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר סיטוני
  125.3%
 • ... בצל יבש
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר סיטוני
  121.2%
 • בצל יבש
  ... בצל יבש
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר "בעיר"
  160%
 • ... מלפפונים
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר סיטוני
  124.8%
 • מלפפונים
  ... מלפפונים
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר חנות דיסקאונט -
  150%
 • ... מלפפונים
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר "בעיר" -
  228%
 • ... עגבניות
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר סיטוני
  124.9%
 • עגבניות
  ... עגבניות
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר חנות דיסקאונט
  79.7%
 • עגבניות
  ... עגבניות
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר "בעיר"
  125.7%
 • ... אגסים
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר סיטוני
  125%
 • אגסים
  ... אגסים
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר חנות דיסקאונט
  136.2%
 • אגסים
  ... אגסים
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר "בעיר"
  167.8%
 • ... בננות
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר סיטוני
  125%
 • בננות
  ... בננות
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר חנות דיסקאונט
  115.7%
 • בננות
  ... בננות
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר "בעיר"
  140%
 • ... לימונים
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר סיטוני
  124.8%
 • ... לימונים
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר חנות דיסקאונט
  139.7%
 • לימונים
  ... לימונים
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר "בעיר"
  187.6%
 • ... גראני סמית'
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר סיטוני
  125%
 • גראני סמית'
  ... גראני סמית'
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר חנות דיסקאונט
  139%
 • ... גראני סמית'
  הפרשי מחירים באחוזים, בין התשלום לחקלאי למחיר "בעיר"
  172.8%

עסקים נוספים