• עיסוי רפואי

    מהו עיסוי רפואי?

    יש הבדל גדול בין עיסוי רפואי לעיסוי רגיל, מכל סוג שהוא. ככלל, עיסוי רפואי נרשם על ידי רופא או גורם רפואי כדי לפתור בעיה רפואית ספציפית בעוד שעיסוי רגיל הוא סוג של 'שרות אישי'