העסק שלך לא כאן? להצטרפות חינם חץ

התיישנות עבירה פלילית: מתי חל חוק ההתיישנות במשפט פלילי בישראל

מהי התיישנות? מדוע היא קיימת? מתי היא חלה ועל אילו עברות, ומתי אין תקופת התיישנות? האם ייתכן שאפשר להאריך תקופת התיישנות על עברה פלילית גם לעשרות שנים?

clock-icon 2 דקות קריאה
הרשות המחוקקת

חוקי או תקנות התיישנות קיימים הן בדין האזרחי והן בדין הפלילי. הם אומרים בפשטות, שאם עברה תקופת זמן ארוכה ממועד קיום מחלוקת או ביצוע עברה, אי אפשר לתבוע מישהו בגינם. 
חוקי ההתיישנות נועדים למנוע פגיעה בנאשם או בעל דין ולשמר את זכותו להגנה ראויה, ומצד שני לדרבן ולזרז תובעים או בעלי דין לפעול למען שמירה על זכויותיהם. 

 

מה זאת אומרת "לשמור על זכות"? הוא הלוא חשוד בעברה, לא?

כל אדם סביר מבין, שאיננו יכולים לזכור את כל מה שעשינו או עברנו במשך כל ימי חיינו. אנחנו גם לא שומרים ניירות ומסמכים ליותר מאשר כמה שנים. 
במקרים שונים – במיוחד בדין פלילי – אדם עשוי לטעון שהיה עם מישהו או מישהי בזמן שבו נעשתה עברה כלשהי. מה קורה אם אותו אדם שלישי כבר לא בחיים, ולא יכול להעיד לטובת הנאשם? מה קורה אם עברו שלוש או חמש שנים, והעד כבר לא זוכר מה היה?
בנוסף כאמור, החוק מעוניין שאם יש למישהו טענות כלפי מישהו אחר, הוא יטען אותן בהקדם ולא ישאיר דברים או אנשים "תלויים באוויר" במצב של חוסר ודאות. לכן הוא קובע שאם לא נעשה שום דבר כלפי אדם או שלא נטענה טענה כלפיו במשך זמן ראוי, אין יותר מקום לטענות או לתביעה כלפיו. 
הדברים נכונים גם כלפי המדינה, בדין הפלילי, והחוק קובע עד מתי חלה התיישנות ועל אילו סוגי עברות ועד מתי אפשר לפתוח כנגד מישהו בהליכי העמדה לדין. 

 

גבר עצור

מצאו עורך דין פלילי לייעוץ וייצוג מול מערכת המשפט

 

קיימות בישראל שלוש דרגות עברה

החוק הישראלי הפלילי מסווג עברות שונות לפי מידת החומרה שלהן (ציטוט מתוך חוק העונשין 1977): 

  1. פשע“ – עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים; (זהו סוג העברה החמור ביותר.)
  2. עוון“ – עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים; ואם העונש הוא קנס בלבד – קנס העולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום. (זהו סוג עברות הביניים.)
  3. חטא“ – עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, ואם העונש הוא קנס בלבד – קנס שאינו עולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום. (זהו סוג העברות הקלות ביותר.)

 

תקופת ההתיישנות נקבעת על פי סוג העברה

  • בפשע שדינו מיתה או מאסר עולם (כלומר רצח) – תקופת ההתיישנות היא עשרים שנה.
  • בפשע אחר – עשר שנים. 
  • בעוון – חמש שנים.
  • בחטא – שנה אחת.

 

האם תקופות ההתיישנות "קשיחות"?

לא. יש בהחלט מקרים שבהם מה שנקרא "מרוץ ההתיישנות" עוצר ומתארך וזאת במקרים של פשע או עוון. 
באופן כללי, אם לא קרה שום דבר במשך השנים, אם הנאשם או החשוד לא נחשד בשום עברה אחרת או שלא נפתחו נגדו הליכים פליליים או חקירה פלילית כלשהי, יכול להיות שתקופת ההתיישנות תהיה אכן כפי שהגדרנו והראינו למעלה. 
מעשית, ספירת תקופת ההתיישנות מתחילה מההליך האחרון שבוצע בתיק כלשהו. כל עוד המשטרה יכולה להראות שהחקירה במקרה נמשכת ושהיא עושה או עשתה מאמצים לאיתור האשם או אם התקיים הליך משפטי כלשהו בבית משפט, לא החלה למעשה תקופת התיישנות. בצורה כזו אדם יכול למצוא את עצמו מואשם בפשע גם עשרות שנים לאחר שביצע אותו. 
בנוסף על כך, יש עברות – כגון רצח ראש ממשלה מכהן (תקנה שתוקנה אחרי רצח רבין) או רצח עם ופשעים נגד האנושות – שאין עליהן התיישנות. 

 

התיישנות על עברות מין בקטין

תקופת ההתיישנות על עבירות מין בקטין מתחילה רק כאשר הקטין מגיע לגיל 28. זאת אומרת, שעל עברת אונס, למשל, הקטין יכול להגיש תלונה עד שהוא או היא מגיעים לגיל 38 שנים: במשך עשר שנים – תקופת ההתיישנות על פשע – מגיל 28. 
האישום לא מוגש אוטומטית במקרה זה, אבל האופציה – קיימת.