העסק שלך לא כאן? להצטרפות חינם חץ

מהו תרגום נוטריוני? מתי צריך אותו

תרגום נוטריוני הוא שם כולל לסמכותו של נוטריון לתרגם חוקים זרים ומסמכים משפטיים שונים, וכן לאשר את נכונות התרגום של מתרגם אחר באמצעות חותמתו.

clock-icon 2 דקות קריאה
צוות B144
מסמך עטוף בחוט וחתום על ידי נוטריון

מוסד הנוטריון הוא מוסד עתיק יומין, ואת דרכו בישראל החל בתקופה העותומאנית. הסמכות הנוטריונית הקבועה בחוק הנוטריונים, נתפסת כשירות ציבורי ועל כן, הנוטריון הוא למעשה, מעין רשות ציבורית.

מהו נוטריון?

נוטריון הוא עורך דין במקצועו, אשר עוסק בתחום עריכת הדין במהלך תקופה שאינה פחותה מעשר שנים. דרישה זו הנה דרישה מהותית הנבחנת בקפידה על ידי ועדת הרישיונות, האמונה על מתן רישיון נוטריון.

משמעותה של דרישה זו היא כי הזכאות לקבלת רישיון נוטריון, מותנית בעיסוק פרקטי במקצוע עריכת הדין, העומד על עשר שנים לפחות. עורכי דין, אשר עריכת דין לא הייתה עיסוקם המרכזי למשך תקופה זו, לא יוכלו לכהן כנוטריונים.

סמכויותיו של נוטריון, וביניהן, תרגום נוטריוני, מופיעות בחוק הנוטריונים. יש להדגיש כי מדובר ברשימה סגורה של סמכויות, כך שהנוטריון איננו רשאי לבצע פעולה שלא הוסמך לה בדין.

מהו תרגום נוטריוני?

תרגום נוטריוני הוא שם כולל לסמכותו של נוטריון לתרגם מסמך משפטי וכן לאשר את נכונות התרגום של מתרגם אחר. בשל האמון הרב לו זוכה ציבור הנוטריונים, אין חובה כי התרגום ייעשה על ידי הנוטריון עצמו, אלא רשאי הוא לאשר את נכונותו של תרגום על ידי אחר. בשני המקרים, מדובר על תרגום נוטריוני.

יש להבהיר כי תרגום נוטריוני הוא אחת מן הסמכויות השכיחות של נוטריון, כאשר רובם המכריע של הנוטריונים, מספקים שירות זה בשפה אחת לפחות.

האישור הנוטריוני בא לידי ביטוי בחתימתו של נוטריון, היא חותמת מתכת המוטבעת על גבי מדבקה אדומה.

 

קירוב על נוטריונית חותמת על טופס עם חותמת דיו

צריכים תרגום נוטריוני? בחרו נוטריון מומלץ וצרו קשר

 

מתי צריך לקבל תרגום נוטריוני?

קבלתו של מסמך רשמי זר, בישראל, דורש תרגום נוטריוני וכאשר מתבקשת הגשתו של מסמך ישראלי במדינה זרה, צריך לקבל תרגום נוטריוני של המסמך. סוגי המסמכים הם רבים, לדוגמא, תעודת לידה, דיפלומה, תעודת גירושין וכדומה.

הדיוק בתרגום המסמך חיוני ביותר, על מנת שהגוף המקבל את התרגום, יקבל את מלוא האינפורמציה שבמסמך המקור.

כללי תרגום נוטריוני

כאמור, נוטריון לא מחויב לתרגם את המסמך המשפטי בעצמו, אלא רשאי הוא לאשר את נכונות התרגום של מתרגם אחר. כמו כן, המחוקק לא קבע כללי תרגום, על פיהם צריך נוטריון לבצע את סמכות התרגום. עם זאת, למותר לציין כי תרגום נוטריוני מוכרח להיות מדויק, ולפיכך יש למלא אחר הכללים שלהלן:

 • שליטה בשפות התרגום
  נוטריון אינו מחויב לתרגם את המסמך המשפטי, אלא יכול הוא להעביר את מלאכת התרגום למתרגם אחר. אולם, לא ייתן את אישורו, אלא לאחר שקרא את התרגום ווידא את נכונותו.
  מכאן אנו למדים, כי בין אם בחר נוטריון לבצע את התרגום בעצמו ובין אם בחר רק לאשר את נכונות התרגום, חייב הוא לשלוט היטב בשפות התרגום, קרי, בשפת המסמך המקורי ובשפת היעד, על מנת שהתרגום יהיה נכון ומדויק.
 • מונחים מקצועיים
  תרגום נוטריוני נאמן למקור, מחייב את בקיאותו של נוטריון, בכל המונחים המקצועיים שבמסמך, משפטיים ואחרים. כאשר נוטריון אינו בטוח כי פרשנותו למונחים נכונה, עליו לברר זאת ואל לו לתרגם את המסמך, ללא בדיקה זו.
 • תרגום נוטריוני מלא
  הגוף או הרשות, אליהם מוגש המסמך המשפטי, מסתמכים על האמור בתרגום הנוטריוני ולכן, חייב הוא לכלול את כל האמור במסמך המקור, לא שהושמט אף פרט.

תפקידיו של נוטריון

מלבד תרגום נוטריוני, אשר היא סמכות מרכזית ושכיחה של נוטריון, הסמיך המחוקק את הנוטריונים לבצע פעולות נוספות, כאמור בחוק הנוטריונים. להלן סמכויותיו המרכזיות של נוטריון:

 • אישור צוואה
  נוטריון הוא מעין רשות ציבורית ולכן, רשאי הוא לאשר צוואה, כפי שרשאי לעשות כן, שופט.
 • אישור תצהיר והצהרות
  נוטריון מוסמך לאשר תצהירים והצהרות אחרות כגון, הצהרת מתורגמן.
 • אישור חיים
  זוהי סמכות חשובה מאוד של נוטריון, על פיה רשאי הוא לתת אישור כי פלוני עודו בחיים. האישור יינתן ביום בו ראה נוטריון את האדם לגביו ניתן אישור החיים.
 • אישור נכונות העתק מסמך
  לשם מתן אישור זה, מחויב נוטריון כי בידו יהיה מסמך המקור.

אופן ביצוען של הפעולות הנוטריוניות קבוע בסעיפים שונים בחוק הנוטריונים, כמו גם בתקנות הנוטריונים. נוטריון כפוף לכללי אתיקה המופיעים בפרק ה' של חוק הנוטריונים והפרת כללים אלו, משמעותה, העמדה לדין משמעתי.

תרגום נוטריוני מאפשר למבקש, להגיש מסמך משפטי זר בישראל ולהפך. מלאכת התרגום אינה חייבת להיעשות על ידי נוטריון, אך משתורגם המסמך על ידי אחר, חייב נוטריון לאשר את נכונות התרגום.

search