מחירים מומלצים לייעוץ עסקי

 • ... שעת ייעוץ עסקי
  במט"י, המחיר לפגישה ראשונה בלבד
  ₪ 200 - 150
 • שעת ייעוץ עסקי
  ... שעת ייעוץ עסקי
  לעסקים קטנים עד בינוניים, על ידי יועץ עסקי עצמאי
  ₪ 500 - 250
 • שעת ייעוץ עסקי
  ... שעת ייעוץ עסקי
  לעסקים קטנים עד בינוניים, על ידי יועץ עסקי בחברת ייעוץ
  ₪ 700 - 350
 • שעת ייעוץ עסקי
  ... שעת ייעוץ עסקי
  לעסקים גדולים, על ידי יועץ עסקי עצמאי
  ₪ 750 - 400
 • שעת ייעוץ עסקי
  ... שעת ייעוץ עסקי
  לעסקים גדולים, על ידי יועץ עסקי בחברת ייעוץ
  ₪ 950 - 500
 • ... ליווי עסקי
  לעסקים קטנים עד בינוניים, המחיר לריטיינר חודשי
  ₪ 3,500 - 1,500
 • ליווי עסקי
  ... ליווי עסקי
  לעסקים גדולים, המחיר לריטיינר חודשי
  ₪ 5,500 - 3,000
 • ... שעת ייעוץ שיווקי באינטרנט
  לעסקים קטנים עד בינוניים
  ₪ 550 - 250
 • שעת ייעוץ שיווקי באינטרנט
  ... שעת ייעוץ שיווקי באינטרנט
  לעסקים גדולים
  ₪ 800 - 450
 • ... בדיקת כדאיות עסקית
  לעסק קטן, המחיר משתנה בהתאם לכמות השעות הנדרשות ולמורכבות הבדיקה
  ₪ 3,000 - 1,000
 • בדיקת כדאיות עסקית
  ... בדיקת כדאיות עסקית
  לעסק בינוני, המחיר משתנה בהתאם לכמות השעות הנדרשות ולמורכבות הבדיקה
  ₪ 6,000 - 2,500
 • בדיקת כדאיות עסקית
  ... בדיקת כדאיות עסקית
  לעסק גדול, המחיר משתנה בהתאם לכמות השעות הנדרשות ולמורכבות הבדיקה
  ₪ 12,000 - 4,000
 • ... בניית תכנית עסקית
  לעסק קטן, בעברית, המחיר משתנה בהתאם לכמות השעות הנדרשות ולמורכבות התוכנית
  ₪ 5,000 - 3,000
 • בניית תכנית עסקית
  ... בניית תכנית עסקית
  לעסק בינוני, בעברית, המחיר משתנה בהתאם לכמות השעות הנדרשות ולמורכבות התוכנית
  ₪ 9,000 - 4,000
 • בניית תכנית עסקית
  ... בניית תכנית עסקית
  לעסק גדול, בעברית, המחיר משתנה בהתאם לכמות השעות הנדרשות ולמורכבות התוכנית
  ₪ 15,000 - 7,000
 • בניית תכנית עסקית
  ... בניית תכנית עסקית
  לעסק קטן, באנגלית, המחיר משתנה בהתאם לכמות השעות הנדרשות ולמורכבות התוכנית
  ₪ 8,000 - 5,000
 • בניית תכנית עסקית
  ... בניית תכנית עסקית
  לעסק בינוני, באנגלית, המחיר משתנה בהתאם לכמות השעות הנדרשות ולמורכבות התוכנית
  ₪ 15,000 - 7,000
 • בניית תכנית עסקית
  ... בניית תכנית עסקית
  לעסק גדול, באנגלית, המחיר משתנה בהתאם לכמות השעות הנדרשות ולמורכבות התוכנית
  ₪ 25,000 - 10,000
 • ... בניית תקציב
  לעסק קטן, לשעת עבודה
  ₪ 500 - 300
 • בניית תקציב
  ... בניית תקציב
  לעסק בינוני, לשעת עבודה
  ₪ 800 - 400
 • בניית תקציב
  ... בניית תקציב
  לעסק גדול, לשעת עבודה
  ₪ 1,000 - 700
 • ... תמחור מוצרים
  מחיר לשעת עבודה
  ₪ 1,100 - 250