• זיפות גגות

    איך לאטום גג?

    הגג דולף? נכנסים מים מנקודה או נקודות ספציפיות? כיום יש חומרים ושיטום שמאפשרים לכם לאטום את הגג כולו – או חלקו – גם בעצמכם