איך לאטום גג?
הגג דולף? נכנסים מים מנקודה או נקודות ספציפיות? כיום יש חומרים וש...